QUẢN TRỊ VIÊN CĐNVQG DALLAS BẢO VINH TỪ NHIỆM

Garland, TX.- Nguyên văn thư từ nhiệm của Quản Trị Viên Bảo Vinh:

“Ngày 15 Tháng 5 Năm 2017

Kính gửi Ban Chấp Hành và Ban Quản Trị CĐNVQG-Dallas:

Tôi, Bảo Vinh, xin gửi thư từ chức Ban Quản Trị CĐNVQG-Dallas đến Ông Chủ Tịch và quý vị trong Ban Quản Trị nhiệm kỳ 2017-2019 vì lý do công ăn việc làm và thời giờ không cho phép sinh hoạt thường lệ. Khi nhận và đọc thư sẽ hiệu nghiệm là thư chính thức rút khỏi phận sự Quản Trị Viên CĐNVQG-Dallas vào ngày 15 tháng 5 năm 2017. Tất cả liên lạc thuộc về e-mail/điện thoại xin hãy rút tên khỏi danh sách. Tôi chúc quý vị trong Ban Chấp Hành và Quản Trị may mắn trong tương lai.

Trân trọng,

Bảo Vinh, PharmD, R.Ph, MPA”

Sau khi đã xong lá thư từ nhiệm, những người quan tâm đến Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và “Cựu Quản Trị Viên bảo Vinh” ngạc nhiên về quyết định đột ngột này. Theo dư luận đự đánh giá về quyết tâm của Bảo Vinh vào Cộng Đồng và Dòng Chính mới có “nửa đường”. Sự từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể vì không đạt mục đích chức vụ “chủ tịch Cộng đồng” và thất bại chức vụ Nghị viên đơn vị 6 thành phố Garland đã đưa đến quyết định này. Sự bỏ cuộc quá sớm trong khi nhiều người ủng hộ và thương mến mong đợi. Bảo Vinh chưa đủ kinh nghiệm và tự tin để bước đi bằng đôi chân của mình: Tuổi trẻ và năng lực. Một Chủ nhiệm tờ báo lâu đời tại Dallas đã khẳng định với người viết bản tin này cho rằng Bảo Vinh còn sáng giá hơn một vài người đã gia nhập vào Dòng Chính. Họ chỉ mượn cơ hội cộng đồng làm bàn đạp, sau khi đạt mục đích không còn nhớ gì hết ngoài bản thân.

Mọi người không nghĩ lý do từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị CĐNVQG Dallas là chính đáng mà chỉ hình thức “qui ẩn”. Họ tiếc cho một người trẻ có tâm, học thức nhưng lại thiếu kinh nghiệm con đường dần thân.

Nguyên Nhật

Be the first to comment

Leave a Reply