HỘI THẢO BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN CĐNVQG HẠT TARRANT & VÙNG PHỤ CẬN

Thành viên 3 Liên danh từ trái sang phải LD Trái Tim Việt Nam -LD Đoàn Kết - LD Nhân Vị

Dalworthing  Garden, TX.- Chiều Chủ nhật, ngày 14 tháng 05 năm 2017 – Đúng vào ngày Hiền mẫu nhưng buổi Hội thảo Bầu cử Ban Đại diện CĐNVQG Hạt Tarrant và Vùng Phụ cận lại được sự tham gia và ủng hộ của nhiều người không riêng gì trong địa hạt Fort Worth – Arlington. Chúng tôi không ngạc nhiên, vì những lần trước đây qua các nhiệm kỳ của Kỹ sư Nguyên, ông Trần Quang Biểu, ông Đặng Văn Đệ, bác sĩ Phạm văn Chất, ông Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Kinh Luân rồi trở lại bác sĩ Phạm văn Chất đương nhiệm…Đồng hương trong vùng không mấy quan tâm… vì chỉ có một Liên danh độc diễn…Thắng hay thua thì ai cũng đã biết trước…

Hiện tượng nổi bật trong nhiệm kỳ 2017-2020, lúc đầu chỉ có hai Liên danh tranh cử là Liên danh Nhân Vị do bà Nguyễn Hữu Đoan Trang thụ ủy chức vụ chủ tịch và Liên danh thứ hai là Liên danh Trái Tim Việt Nam, thụ ủy Liên danh là Cô Bùi Nhi chức vụ chủ tịch. Vào giờ chót Liên danh thứ ba xuất hiện là Liên danh Đoàn Kết do ông Nguyễn Phương Hùng chức vụ chủ tịch.

Qua dư luật cũng như các sự kiện ghi nhận được, trước khi ông Nguyễn Kinh Luân nhận lãnh trách nhiệm Trưởng Ban Tổ Chức và Vận Động Bầu Cử, bác sĩ Phạm Văn Chất Chủ tịch Cộng đồng Hạt Tarrant đã ủy nhiệm cho cựu Trung tá Huỳnh Kim Hiếu làm Trưởng ban và đã ra thông báo ngày 6 tháng 2 năm 2017. Theo thông báo này ngày hết hạn nộp đơn của các liên danh ứng cử là ngày 31 tháng 3 năm 2017. Sự thay đổi Ban VĐTC và Bầu cử  với sự xuất ba Liên danh ứng cử nhiệm kỳ 2017-2020 đã làm nhiều người ngạc nhiên và phấn khởi về sự quan tâm của những người có lòng với cộng đồng hải ngoại nói chung và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant nói riêng.

Bắt đầu những câu hỏi tham dự viên và trả lời các liên danh; ban tổ chức Bầu cử có 03 câu hỏi riêng dành  cho 3 Liên danh Trái Tim Việt Nam – Liên danh Đoàn Kết và Liên danh Nhân Vị:

-Nếu đắc cử Liên danh quyết định như thế nào về những tổ chức “cứu trợ” Việt Nam?

-Quý vị có kế hoạch để yểm trợ các phong trào đấu tranh trong nước như chủ đề Ngày Quốc hận 30 tháng 4 đưa ra là Hải Ngoại Yểm trợ Phong trào Đấu tranh Quốc nội? Xin cho ý kiến.

– Tình trạng chia rẽ hiện nay các cộng đồng mọi nơi của người Việt Quốc Gia. Nếu được đắc cử quý vị có kế hoạch nào tạo sự đoàn kết không?

Câu hỏi thứ nhất cả hai Liên danh Trái Tim Việt Nam và Đoàn Kết không trả lời dứt khoát vai trò chủ động Cộng đồng vì ngại hiểu lầm “tiếp tay” cho Cộng sản Việt Nam. Riêng Liên danh Nhân Vị thì dứt khoát hơn và khẳng định Cộng đồng không thể tổ chức gây quỹ, nói một cách khác gián tiếp tổ chức là tiếp tay Cộng Sản.

Câu hỏi thứ hai cả ba liên danh đều trả lời tương đối gần giống nhau về quan niệm tinh thần yểm trợ cho quốc nội.

Câu hỏi thứ ba tuy dễ mà khó như lời đại đại diện ban Tổ chức ông Phạm Văn Tiền mở đầu…Tất cả ba liên danh đều trả lời theo lý thuyết và sách vở, không đưa ra những chứng minh cụ thể ngay tại địa phương Dallas-Fort Worth.

Phần hai trong phần ba liên danh trả lời trực tiếp từ cử tọa như bà Phạm Văn Chất, Commissioner Andy Nguyễn, ông Lê Dũng, ông Nguyễn Trọng Hiếu… và một người bạn trẻ đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Bà Phạm văn Chất đặt lại vấn đề đoàn kết dưới “con ma chia rẽ” – Ông Commissioner đặt câu hỏi trực tiếp cho Phó Chủ tịch Ngoại Vụ các liên danh, Ông Lê Dũng nhắc lại chuyện cột cờ Nam Hưng (cũng liên quan đến đoàn kết) – Ông Nguyễn Trọng Hiếu giải thích và phân tích hơn là đặt câu hỏi qua kinh nhiệm 7 năm sinh hoạt cộng đồng – Những dữ kiện được Liên danh Trái Tim Việt Nam chia sẻ hoàn toàn đi ngược với thực trạng 7 năm qua và cô Lê Kim Oanh thụ ủy Phó Chủ tịch Liên danh Đoàn Kết là thủ quỹ Cộng đồng đương nhiệm đã chứng minh ngược lại. Trong câu hỏi của ông Commissioner đặt ra vô tình bị “hồi mã thương”  soi sáng trong hai nhiệm kỳ Chủ tịch Cộng đồng và gần hai nhiệm kỳ trong “Dòng chính” bắt đầu tìm kiếm  một trụ sở hay ngân khoảng cho Cộng đồng sinh hoạt. Theo lời cô Lê Kim Oanh mỗi tháng Cộng đồng chi trả $2,000.00.

Mặc dù là ngày lễ Mẹ nhưng buổi hội thảo vẫn lôi cuốn đến giờ chót. Nhiều người thắc mắc, hỏi thăm và đánh giá buổi tiếp xúc vừa qua của 3 liên danh như thế nào?

Thật khó trả lời như câu hỏi thứ ba của ban Tổ chức đặt ra cho ba liên danh: Dễ mà khó, thưa quý độc giả.

Duy Thành

Be the first to comment

Leave a Reply