Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Hương Đạo – Fort Worth

Fort Worth, TX.- Thứ Bảy, ngày 6 tháng 05 năm 2017, Chùa Hương Đạo thuộc Phật Giáo Nguyên Thủy do Tỳ kheo Bửu Đức Trụ Trì  đã tổ chức Đại Lễ Phật Đản mà theo phái này gọi là Đại Lễ Tam Hợp bao gồm ý nghĩa Đức Bồ Tát thị hiện giáng trần – Đức Phật chứng ngộ vô thượng chính đẳng chánh giác – Đức Từ Phụ thị tịch Niết Bàn. Chương trình Đại Lễ bắt đầu từ 10:30 sáng Đặt bát cúng dường Trai Tăng. Năm nay có thêm phần thuyết pháp bằng Anh ngữ với chủ đề “Gánh nặng của sự bất an”.

Chương trình chính thức bắt đầu lúc 4 giờ chiều với những nghi thức thường lệ của ngày Đại Lễ Phật Đản như cử ba hồi chuông trống Bát Nhã, cử Phật Giáo Ca, dâng hoa và niệm hương. Sau đó tụng kinh lịch sử Phật Thích Ca,  cầu nguyện cho quê hương và thế giới hòa bình thịnh vượng – Hồi hướng công đức đến chư hương  linh quá cố, chiến sĩ trận vong, đồng bào từ nạn chiến tranh, vượt biển, vượt biên, nạn nhân thiên tai, khủng bố… Tiếp theo là nghi thức tắm Phật giao duyên và kết thúc là chương trình thuyết pháp của Sư Trưởng Lão Viên Minh.

Đông đảo Quý Phật Tử và Đồng Hương đã vân tập về Chùa, thành kính dâng hương đón chào Đại Lễ, hướng tâm về Đức Phật gieo duyên học Phật, lắng nghe các Sư thuyết giảng Kinh Pháp cũng như cầu nguyện cho bản thân và gia đình được an vui.

Chương trình Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Hương Đạo chấm dứt vào lúc 9 giờ 30 tối cùng ngày sau khi phần trình diễn văn nghệ kính mừng Phật Đản hoàn mãn.

(Bản tin và hình ảnh của VIETV Dallas – Hùng Võ)

 

Be the first to comment

Leave a Reply