“PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN”

Dallas, TX.- Thánh lễ sáng Chủ Nhật ngày 23 tháng 4 năm 2017, Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Thánh Phêrô Phạm Quang Minh giới thiệu Trưởng Ban Điều Hành Giáo xứ với giáo dân. Ông Nguyễn Công Thanh, một khuôn mặt rất khiêm nhường những lần xuất hiện trong các sinh hoạt của giáo xứ đã chính thức thay thế ông Phan đình Minh.

Trong thời gian gần đây, ông Phan Đình Minh đã không còn đi lễ, không sinh hoạt với giáo xứ, lý do mọi người đều biết từ sự liên quan đến tiền bạc bán Trung tâm Truyền giáo Thánh Giuse mà ông là người chịu trách nhiệm. Cha Chánh xứ không muốn tình trạng này tiếp tục nên đã gửi thơ cho ông Phan Đình Minh nhưng không thấy hồi đáp nên quyết định thay thế người khác. Và người đó là ông Nguyễn Công Thanh.  Nhân  dịp này, các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ gồm có Tân Trưởng Ban Ngoại Vụ ông Nguyễn Công Thanh, Trưởng Ban Nội Vụ ông Trần Tường Lân, Trưởng Ban Tài Chánh ông Vương Trách Nhiên, Trưởng Ban Kiến Thiết ông Phạm Văn Thành và Tổng Thơ Ký ông Trần Hoàng Sơn tuyên hứa thi hành tốt trong nhiệm vụ.

Cũng trong Thánh lễ hôm ấy, câu chuyện Phúc âm nói về ông Tôma, ông thấy thì ông mới tin và ông đã thấy nên ông tin. Nhưng PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN. Ông Tôma còn đòi hỏi phải thấy mới tin, còn trong chúng ta có bao nhiêu người không thấy mà tin. Những chuyện thật gần xảy ra ngay trong gia đình, trong giáo xứ trước mắt cũng còn khó tin huống chi không thấy mà tin. Giáo dân trong Giáo xứ Thánh Phêrô có tin tưởng những gì ông Phan Đình Minh đã làm mà hôm nay chúng ta không tin – không đồng ý. Hiện tượng người trong cùng giáo xứ Thánh Phêrô phải ra tòa trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh vừa qua rất khó tin nhưng có thật. Cho đến bao giờ mới hiểu được câu PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN (Phúc Âm của Thiên Chúa Giáo) và SẮC SẮC – KHÔNG KHÔNG (Định luật vô thường của Phật Giáo)

Kim Trần

***

Thông báo của Giáo xứ: LỄ THƯỢNG KỲ NHÂN DỊP 30-4 SẼ CỬ HÀNH SAU THÁNH LỄ LÚC 11:00AM, NGÀY CHÚA NHẬT 30-4-2017

Be the first to comment

Leave a Reply