CẦN XÁC NHẬN LẠI MỘT SỐ SỰ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC BẦU CỬ HỘI CỰU SVSQTB THỦ ĐỨC DFW

Ban Vận động và tổ chức bầu cử

Garland,TX.- Trong số báo NVDL 1212, phát hành ngày 21 tháng 4 năm 2017 đã gây một số thắc mắc liên quan đến nội dung bản tin “Hội Cựu SVSQTB Vùng Dallas-Garland sẽ sinh hoạt như thế nào dưới Ban Chấp Hành mới”. Đặc biệt ông Nguyễn Hân, người có tấm hình trên báo đã liên lạc và yêu cầu chúng tôi “đính chính” để tránh hiểu lầm.

Chúng tôi đã trình bày và giải thích với ông Nguyễn Hân như nội dung trong bản tin: “Ngày 4 tháng 5 năm 2008 trên báo Người Việt Dallas đã phổ biến một bản tin liên quan đến cuộc bầu cử Vùng Garland-Dallas và ông Nguyễn Hân được tín nhiệm qua một cuộc bầu phiếu dân chủ và công bằng, phụ tá hai Cựu SVSQ trẻ là Vinh và Hoa.”. Trên tấm hình cũng đã ghi rõ: “Ông Nguyễn Hân phát biểu sau khi được tín nhiệm vào chức Trưởng Vùng” lúc bấy giờ. Như vậy, chúng tôi không có gì sai để đính chính và chỉ xin xác nhận lại, ông Nguyễn Hân được bầu và các Cựu SVSQ Thủ Đức Vùng Garland-Dallas đã tín nhiệm chức vụ Trưởng Vùng kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2008. Ông đảm trách nhiệm vụ này một thời gian và sau đó đã từ nhiệm và ông Trần văn Thạch kế nhiệm cũng qua một cuộc bầu cử công bằng và dân chủ. Theo lời ông Nguyễn Hân cho biết, ông không tham gia và sinh hoạt với Hội Cựu SVSQTB Thủ Đức DFW đã hơn 5 năm qua. Điều này cũng xác nhận ông Nguyễn Hân không còn là Trưởng Vùng Garland-Dallas cũng như không liên quan gì đến cuộc bầu cử Ban Chấp Hành mới của Hội Cựu SVSQ Thủ Đức DFW nói chung và Vùng Garland-Dallas nói riêng.

Chúng tôi cũng là Cựu SVSQ Thủ Đức mong muốn Hội Cựu SVSQ Thủ Đức DFW đoàn kết và phát triển trong tinh thần Cư An Tư Nguy nhưng cần điều chỉnh hợp tình và hợp lý. Không một ai, trong tuổi thất thập muốn mua một chút hư danh cuối đời. “Cọp chết để da – Người ta chết để tiếng”.

Nhìn lại cuộc bầu cử Ban Tân Chấp Hành 2017-2020, nếu quan tâm và nhận xét khách quan thì thật là “đầu voi đuôi chuột”. Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử được lập ra làm gì? Nội quy không ghi rõ! Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử không độc lập lại lệ thuộc vào Ban Chấp Hành đương nhiệm. Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử phải hoàn toàn độc lập và xét duyệt tình trạng hợp pháp ứng cử viên theo nội qui qui định. Thời gian từ ngày thành lập Ban Vận động và Tổ Chức Bầu cử là bao lâu? Cho đến ngày bầu cử vẫn chưa ứng cử viên nào tình nguyện. Đến giờ phút chót Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử chỉ nhận các ứng viên đề cử trong đó lại có người trong Ban Tổ Chức và Vận động bầu cử được đề cử.

Chúng tôi rất ngạc nhiên trong chương trình lại có tiết mục “bầu chủ tọa đoàn”. Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử để làm gì mà bầu chủ tọa đoàn? Lại có chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Mỗi người tự tiện giải thích nội qui theo ý kiến riêng của minh. Nội qui đâu phải thùng rác! Hình ảnh người ứng cử viên vừa trong vai trò thư ký của Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử ghi kết quả bầu cử thật khôi hài. Đúng như ông Hoàng Lộ và ông Nguyễn Ngọc Minh nói: “vừa là cầu thủ – vừa làm trọng tài!

Mọi việc đã qua, không ai trong chúng ta muốn “vạch áo cho nhười xem lưng” nhưng chúng ta cũng cần tự trọng để giữ gìn uy tín tổ chức của mình.

Nguyên Nhật

Be the first to comment

Leave a Reply