Hội Cựu SVSQTB Vùng Dallas-Garland sẽ sinh hoạt như thế nào dưới Ban Chấp Hành mới?

Một chuyến đi xa của các Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức vùng Garland-Dallas

Cuộc bầu cử chức vụ Hội Trưởng vừa qua đã không trong sáng trọn vẹn . Hai ông Hoàng Lộ và Nguyễn Ngọc Minh là thành viên chính thức  (có đóng niên liễm theo nội quy) đã đóng góp công sức nhiều trong các sinh hoạt không đồng thuận những điều đã diễn ra ngày bầu cử. Về nguyên tắc bầu cử cũng như ứng cử không áp dụng đúng tinh thần nội quy , giải thích nội quy theo một chiều hướng đã định sẵn.

Theo ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Minh: “ Trước một vấn đề ấu trĩ như thế thì cuộc bầu cử có chính danh và hợp pháp hay không ?Chỉ buồn một điều đáng nói hội chúng ta một hội toàn là SĨ QUAN 100% ????????????/ Cấp chỉ huy lãnh đạo Quân Đội. Cuộc bầu cử vừa qua là gian lận trước khi phát phiếu bầu không kiễm soát ngưới nào mới đủ tư cách bầu vì anh Lâm vừa đá banh vừa thổi còi do đó cho phát phiếu lung tung ( đơn cử Anh Phan Văn Phúc là người ngoài hội tới để bán vé yểm trợ TB thế mà cũng nhận đươc 1 phiếu để bầu ) tôi tin rằng còn rất nhiều người đươc vận động tới không phải là hội viên chính thức vì không nộp niên liễm.Như thế tóm lại cuộc bầu cử vừa rồi mờ ám không chính danh. “

Trong điện thư ông Hoàng Lộ gởi cho cựu Trưởng Vùng Garland-Dallas là Cựu SVSQ Trần Văn Thạch, ông xác nhận cuộc bầu cử thiếu trong sáng: “ Cuộc bầu cử vừa qua là gian lận…”

Ở xa hơn, một cố vấn của Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Oklahoma

là ông Hoàng Minh cũng ngỡ ngàng trước sự đột ngột thay đổi của Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức Dallas-Fort Worth: “Đây là danh dự chung của tập thể chứ không phải của riêng địa phương.

Tôi không hiểu rõ nguyên do nào đưa đên tình trạng lộn xộn như vậy. Nêu Hội Cựu SVSQ Trừ Bị TĐ Dallas Ft Worth mời Hội Thủ Đức Oklahoma thì chúng tôi sẽ quyết định ra sao? Tham dự hay không tham dự?

Chúng ta đang sinh hoạt vui vẻ với nhau, bỗng nhiên??? Tôi nhớ đã lâu lắm rồi anh Lâm có tâm sự với tôi là “rửa tay gác kiếm” mà sao giờ này ại để tình trạng lộn xộn xảy ra. Chào thua!!!”

Tình trạng bầu cử đã xảy ra qua dư luận và phản ứng như một vết dầu loan cùng với việc chỉ định Trưởng Vùng. Nguyên tắc bầu chọn được qui định trong nội quy. Ngày 4 tháng 5 năm 2008 trên báo Người Việt Dallas đã có một bản tin về cuộc bầu cử và ông Nguyễn Hân được tín nhiệm Trưởng Vùng  với hai Cựu SVSQ phụ tá trẻ: Vinh và Hoa.  Sự thay đổi không tuần theo nội quy của Ban tân Chấp Hành do ông Cao Văn Lâm là Hội Trưởng sẽ gặp trở ngại trong sự đoàn kết và xây dựng Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức Vùng Garland – Dallas.

Nguyên Nhật

Be the first to comment

Leave a Reply