RA TÒA VÀO THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Ông Huỳnh Ngọc Thạch so sánh hai bản tài chánh mà ông PĐM gởi GX và TGM

Dallas, TX.- Theo truyền thống của Giáo Hội, Tam Nhật Thánh là trung tâm và đỉnh cao của cả năm phụng vụ. Tam Nhật Thánh được khởi đầu vào Thứ Năm Tuần Thánh sau bữa Tiệc Ly…

Trưa Thứ Năm, lúc 11 giờ 30 ngày 13 tháng 4 năm 2017 tại Tòa Án Quận Dallas, ông Phan Đình Minh Trưởng Ban Ngoại Vụ Giáo xứ Thánh Phêrô đã kiện ông Đinh Chí Trung, ông Trần Quốc Tuấn và hai ông đã có mặt hầu tòa, tháp tùng có ông Phạm Văn Thành ban Kiến Thiết cùng ông Vương Trác Nhiên Hội Đồng Tài Chánh. Lý do đưa ông Trung và ông Tuần ra tòa vì đã truất nhiệm khỏi Hội đồng Quản trị. Ngược lại theo lời ông Đinh Chí Trung và Trần Quốc Tuấn xác nhận ông Phan Đình Minh đã không hoàn tất nhiệm vụ giao phó.

Phái đoàn hỗ trợ cho hai ông Đinh Chí Trung và Trần Quốc Tuấn có luật sư Croker, phụ tá ông Huỳnh Ngọc Thạch, ông Thành, ông Nhiên, ông Khanh, ái nữ ông Đinh Chí Trung. Trong lúc chờ đợi phiên tòa bắt đầu, luật sư Croker và phụ tá Huỳnh Ngọc Thạch có chia sẻ về nội dung vụ kiện. Những chi tiết một số dữ kiện liên quan của phần chi có sự khác biệt giữa hồ sơ ông Phan Đình Minh gởi đến Tòa Giám Mục và Cha Chánh xứ.

Ông Phan Đình Minh đã đến trước phiên tòa khoảng 10 phút không có người đồng hành. Ông đến bắt tay vài người nhưng không tránh khỏi sự ngỡ ngàng! Ông chọn một chỗ ngồi riêng trong im lặng!

Phiên tòa bắt đầu nhưng không ai được vào bên trong, ngoài hai luật sư đại diện nguyên cáo và bị cáo. Tòa quyết định số tiền $111,000 mà ông Phan Đình Minh đã ký cho IRS nhưng không còn tiền trong trương mục vì ông Đinh Chí Trung và Trần Quốc Tuấn đã đóng trương mục cũ mở trương mục mới sẽ giữ nguyên không được sử dụng bất cứ lý do nào. Nếu hai ông Trung và Tuấn chứng minh cơ sở bán ra không còn phải đóng thuế gì nữa thì mới có quyền sử dụng tài khoảng này. Cùng lúc hai ông Đinh Chí Trung và Trần Quốc Tuấn sẽ buộc ông Phan Đình Minh phải chứng minh những chi phí trong việc tạo mãi Trung tâm Thánh Giuse. Một số người quan tâm muốn chia sẻ tin tức liên quan chính xác về số tiền đã bán Trung tâm bây giờ đi về đâu? Theo như phiên tòa trưa ngày 13 tháng 04 năm 2017, đúng vào Thứ Năm Tuần Thánh không ai thắng mà mọi người đã thua như Chúa bước vào cuộc khổ nạn. Chỉ tội nghiệp cho Giu-da chỉ vì tham 30 quan tiền giao Chúa cho kẻ ác. Cuối cùng hối hận cũng đã muộn…

Kim Dinh

Be the first to comment

Leave a Reply