CỜ MÁU TẠI TARRANT COUNTY COLLEGE – SOUTH CAMPUS ĐÃ HẠ XUỐNG

Lá cờ máu không biết xuất hiện từ bao giờ

Ft.worth, TX.- Trong một buổi họp trưa Chúa Nhật, ngày 9 tháng 4 năm 2017 của Ban tổ chức Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Asia Times Square. Khi bàn qua tiết mục tìm địa điểm tổ chức lễ giỗ năm nay, một người đề nghị đưa vào Trường Tarrant County College-South Campus. Ông Nguyễn Cao Thắng, hiền tế cụ Nguyễn Văn Khả từng là thành viên đầu tiên “Nhóm Tinh Thần Ngô Đình Diệm” cho biết là Tarrant County College – South Campus đang treo cờ máu VC. Ban tổ chức lễ giỗ đã chọn địa điểm là hội trường của thành phố Grand Prairie nhưng không đả động gì đến sự hiện diện lá cờ máu tại Tarrant County College – South Campus.

Chúng tôi nhận thấy đây là trách nhiệm đặc biệt lại trong thời điểm “tháng Tư đen”, một lá cờ máu lại phất phới một nơi công cộng, địa điểm tập hợp nhiều giới trẻ trong đó có những người trẻ “tỵ nạn Việt nam”. Hơn nữa, địa điểm này được ông Commissioner Andy Nguyễn và ông Trần Anh, Hội Văn Hóa Khoa Học tổ chức buổi hội thảo quan trọng liên quan đến lịch sử Việt Nam…Chúng tôi thiết nghĩ, nếu không được ông Nguyễn Cao Thắng thông báo sự xuất hiện cờ máu được khám phá trong ngày hội thảo là một sự kiện tác hại vô cùng.

Sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 04 năm 2017, chúng tôi cùng ông Hoàng Lộ đến Tarrant County College để nguồn tin từ ông Nguyễn Cao Thắng có thật sự hay không? Và không khó khăn lá cờ máu được treo cùng với nhiều lá cờ các quốc gia khác trong khu lạc bộ sinh viên, phía trước nhà hàng Subway.

Ngay lập tức, chúng tôi báo động đến hai cộng động và mọi người, đặc biệt đến hai ông Andy Nguyễn và Trần Anh. Lá cờ bằng mọi giá phải được hạ xuống trong thời gian sớm nhất trước ngày hội thảo và tổ chức Quốc Hận 30 tháng 4 năm nay. Đáp ứng lời kêu gọi này, ông Hà Thúc Thanh Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant đã gởi thông báo trấn an và phối hợp với các nơi liên hệ giải quyết. Ngay sau đó, ông Hà Thúc Thanh qua sự liên lạc với văn phòng Commissioner Andy Nguyễn. Tiến sĩ Peter Jordan, Viện trưởng Tarrant County College đang đi công tác ngoài tiểu bang trên đường trở về. Ông sẽ giải quyết và ra lệnh cho nhân viên hạ lá cờ máu xuống.

Chiếu hôm qua, Thứ Năm ngày 13 tháng 04 năm 2017, lúc 5 giờ 48 phút, ông Nguyễn Kinh Luân báo tin vui đến mọi người là lá cờ máu tại Tarrant County College – South Campus đã được hạ xuống.

Sự phối hợp và đoàn kết của mọi người đã mang lại thắng lợi chung. Lá cờ máu đã không còn trong South Campus của Tarrant County College.

Thái Hóa Lộc

Be the first to comment

Leave a Reply