“TIỀN CỦA ÔNG PHAN ĐÌNH MINH LẠI CHẢY NGƯỢC”

Dallas, TX.- Trong số báo tuần qua, chúng tôi đã tường thuật lại lời tuyên bố của linh mục Chánh xứ  Giáo xứ Thánh Phêrô “Tiền của ông Phan Đình Minh bán Trung tâm Truyền giáo Thánh Giuse đã trở về giáo xứ…”. Nhưng thực sự nguồn tin trên đã chưa làm cho mọi người yên lòng, vẫn còn có người bàn ra tán vào. Theo người Bắc Kỳ gọi là “tin phong phanh”, người Nam Kỳ gọi là “tin vịt” và người Miền Trung gọi là “tin không chính xác”.

Nguồn tin này xuất phát từ người Miền Trung trong buổi tổ chức gây quỹ “NHỚ NGƯỜI THƯƠNG BINH” – Không biết có chính xác hay không chính xác nhưng ở mức độ đáng tin cậy vì uy tín của người phát ngôn: “Sau khi trương mục của ông Phan Đình Minh bị văn phòng luật sư đóng băng số tiền đã phát mãi TT. Truyền giáo Thánh Giuse  sắp xếp lại cơ cấu nhân sự Ban Điều Hành để tiến hành một số giai đoạn pháp lý kế tiếp. Nhưng bứt dây động rừng, ông Phan Đình Minh đã thay đổi chiến lược lẫn chiến thuật là trực tiếp liên lạc với Đức Giám Mục địa phận Dallas, dùng chiến thuật “đánh phủ đầu” giải quyết số tiền của TT/TG với Giáo phận Dallas thay vì Giáo xứ Thánh Phêrô. Đức Giám Mục địa phận sẽ triệu tập linh mục Giáo xứ Thánh Phêrô tường trình sự thật của vấn đề. Sự thật vẫn là sự thật, đặc biệt với người Công giáo sự thật không thể thay trắng đổi đen hoặc áp đặt như hình thức “Đức vâng lời” để chấm dứt mọi việc kể từ đây!

Trong khi tiếp xúc với Tòa Giám Mục ông Phan Đình Minh tự ký cho mình một trăm mười ngàn cho Sở Thuế, số tiền còn lại trong tổng số tiền ba trăm lẻ bảy ngày dự trù giao cho Giáo xứ Thánh Phêrô cho Giáo phận Dallas. Một câu hỏi được người này nêu ra: Chữ ký ông Phan Đình Minh còn giá trị trên chi phiếu sau khi trương mục đã bị đóng băng? Và tại sao có sự sai biệt về số tiền chuyển giao cho Tòa Giám Mục và Giáo xứ Thánh Phêrô?

Số tiền $307,000 có còn là của ông Phan Đình Minh nữa hay không? Thật sự  phải là của Giáo xứ Thánh Phêrô hay “CHẢY NGƯỢC’ về Giáo phận Dallas. Tất cả đang là bài toán chưa có đáp số!

Nguyên Nhật

Be the first to comment

Leave a Reply