TỪ NAY VẮNG BÓNG ĐOÀN LÂN GĐPT TỪ ĐÀM VÀO DỊP LỄ TẾT

Irving, TX.- Thông báo ngưng sinh hoạt của Gia đình Phật Tử Từ Đàm kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2017 sau 30 năm hoạt động đã tạo dư luận xôn xao và bàng hoàng trong giới Phật Tử Dallas-Fort Worth, đặc biệt là các cơ sở thương mại mà Đoàn Lân của GĐPT đã hiện diện mỗi dịp xuân về!

Nguyên văn phần đầu trong thông báo ngưng sinh hoạt, Gia trưởng Tâm Lộc  Nguyễn Hải viết: “Ban Huynh Trưởng tran trọng kính tin đến quý vị trong sự buồn tủi của đơn vị: Gia Đình Phật Tử Từ Đàm sẽ phải ngưng sinh hoạt tại Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại, Irving, Texas, kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2017; cũng không ngoài mục đích là để giữ vững sự uy nghiêm của Đàn Thể Áo Lam, một tổ chức Giáo Dục Tuổi Trẻ Phật Giáo, bởi sứ mệnh “Đào Luyện Thanh Thiếu và Đồng niên thành Phật Tử Chân Chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”.

Việc xa rời Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại là một quyết định đau lòng, vì trên một ý nghĩa nào đó, thì Ban Huynh Trưởng có đã thể hiện cái thiếu ý chí và nghị lực trong tu tập về đức nhẫn nhục; mặc dù đã tới 30 năm chịu đựng! Nhưng, chúng tôi không thể nào làm khác hơn, vì đó là một quyết định đúng đắn về nhiều phương diện – không những về lý tưởng giáo dục  của gia đình Phật Tử, được xây dựng trên tinh thần châm ngôn Bi – Trí – Dũng và 5 Hạnh tượng trưng bởi 5 điều luật; mà còn vì tiền đồ phát triển của đơn vị Từ Đàm và tương lai rạng sáng của các thế hệ Đoàn sinh…”

Theo như các văn kiện kèm theo thông báo ngưng sinh hoạt là Tâm Thư của GĐPT Từ Đàm kính gửi Hòa Thượng Viện Chủ, và Ni Sư Trú Trì, cùng với các văn kiện liên hệ – được xem là nguyên nhân các mâu thuẫn, dị biệt để có những thiếu cảm thông hiện nay.

Gia đình Phật Tử Từ Đàm Hải Ngoại giải tán thì Đoàn Lân Gia Đình Phật Tử Từ Đàm sẽ không còn nữa. Sự gầy dựng và phát triển Đoàn Lân Gia Đình Phật Tử Từ Đàm cũng như sự hy sinh cá nhân của Huynh Trưởng Quang Dũng Hồ Chí Cường trong nhiều năm qua, kết thúc thật đáng buồn!

Nhật Nguyên

Be the first to comment

Leave a Reply