ÔNG PHAN ĐÌNH MINH CÓ THẬT SỰ MUỐN GIAO TIỀN CHO GX THÁNH PHÊRÔ KHÔNG?

ÔNG PHAN ĐÌNH MINH CÓ THẬT SỰ MUỐN GIAO TIỀN CHO GX THÁNH PHÊRÔ KHÔNG?

GX Thánh Phêrô.- Kể từ ngày phát mãi Trung tâm Truyền giao 15-7 -2016 đến ngày hứa với linh mục Chánh xứ Phạm Quang Minh sẽ giao tiền vào dịp Giáng Sinh cuối năm. Lần đầu lỡ hẹn vì ông Dũng Nguyễn (DN TAX) ở Việt nam chưa hoàn tất hồ sơ. Lần hẹn thứ hai được gọi là “món quà Xuân đầu năm Đinh Dậu” nhưng với điều kiện “chỉ có hai người biết” ngoài trừ người khai thuế là ông Dũng Nguyễn (DN TAX). Cha Chánh xứ Gx Thánh Phêrô không thể chấp nhận.

Thời gian chuyển tiền từ ông Phan Đình Minh về Gx Thánh Phêrô từ đơn giản trở thành phức tạp và tạo nhiều dư luận không mấy chính xác. Đơn giản bởi giữa Cha Phạm Quang Minh là chánh xứ và ông Phan Đình Minh là Trưởng Ban Điều hành Hội Đồng Mục Vụ của Gx là người cùng một nhà. Những ngày tháng đầu tiên Cha Phạm Quang Minh về nhận xứ cả hai người lúc nào cũng đi với nhau và chính Cha Minh là người đề nghị ông Phan Đình Minh nhận nhiệm vụ phát mãi Trung tâm Truyền giáo Thánh Giuse. Bà Ph. M., một người đã từng làm ăn với ông Phan Đình Minh đã đặt nghi vấn giữa Cha Minh và ông Phan Đình Minh có “sự liên hệ về tiền bạc”. Nhưng chính vì điều này mà Cha Minh đã báo động trước ngay trên Cung Thánh vào dịp Thánh lễ đầu năm: “Tôi không thể nhận nếu giấy tờ chứng minh không rõ ràng vì như vậy là tôi mang tội đồng lõa”. Và Cha Minh khẳng định: “Ông Phan Đình Minh thật sự bán bao nhiêu, có giấy tờ chứng minh, Ban Tài Chánh đều có thể chấp nhận được!”. Sự kéo dài thời gian không giao tiền về Gx phải có một ẩn ý gì khác. Theo bà K.D., chuyên viên địa ốc và bà Ph. M., ông Phan Đình Minh ở thế thượng phong, người nào đóng thuế đất thì sở hữu sẽ thuộc về người đó. Những giao ước lúc ban đầu từ các ông Vương Anh Thường, Đinh Chí Trung, Cung Hồng Ngọc và Trần Quốc Tuấn. Tờ cam kết, sau khi phát mãi Trung tâm Truyền giáo Thánh Giuse sẽ chuyển giao số tiền về cho giáo xứ Thánh Phêrô trừ các chi phí. Thật sự ngay khi nắm quyền đứng đầu (Chairman) công ty đứng ra phát mãi; điều kiện sau khi phát mãi giao tiền về cho Giáo xứ Thánh Phêrô cũng là điều kiện tiên quyết. Nhưng nhiều người không hiểu vì sao, ông Phan Đình Minh lại cho rằng ông có quyền chuyển số tiền bán đến bất cứ cơ quan từ thiện nào cũng được. Vấn đề trở thành phức tạp hơn khi thời gian giao tiền càng dài. Câu hỏi bây giờ được đặt ra: Ông Phan Đình Minh thật sự có muốn giao tiền lại cho giáo xứ Thánh Phêrô không? Giáo dân sẽ nghĩ gì về ông Phan Đình Minh? Câu trả lời đúng nhất không gì khác hơn chính là trái tim và đức tin Kitô hữu của ông Phan Đình Minh!

Nhật Nguyên

Be the first to comment

Leave a Reply