Những điều cần biết về chính sách mới của Bộ Nội An về các di dân bất hợp pháp.

Những điều cần biết về chính sách mới của Bộ Nội An về các di dân bất hợp pháp.

Hôm thứ Ba 22/2/2017, Bộ Nội An Hoa Kỳ đã có hai quyết định về các di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ:

1-     Quyết định 1:

  1. Sẽ có nhiều di dân bất hợp pháp bị trục xuất hơn, ưu tiên áp dụng cho các di dân bất hợp pháp vi phạm luật pháp, kể cả những người chưa bị tòa án tuyên án. Nói chung những ai vào nước Mỹ bất hợp pháp, nếu có nguy cơ hại cho an ninh, có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định này. Họ có thể bị đưa vào các trung tâm tạm giữ trước khi bị trục xuất.
  2. Chính phủ sẽ tuyển dụng 10,000 (10 ngàn) nhân viên (ICE) để thực hiện công tác này.
  3. Những ai vào Mỹ lúc nhỏ có thể được bảo vệ và không áp dụng luật trục xuất.

2-     Quyết định 2:

  1. Sẽ áp dụng nghiêm khắc các trung tâm giam giữ những ai nhập cư, hoặc cố tình nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.
  2. Chính phủ sẽ xây thêm trung tâm giam giữ những di dân bất hợp pháp trong khi chờ đợi thủ tục pháp lý.
  3. Những người nhập cư bất hợp pháp qua ngã biên giới sẽ bị trục xuất về nơi họ đã xâm nhập vào, thay vì đưa về quốc gia gấp của họ. Thí dụ: một người dân nước Equator đã vào Mỹ qua ngã Mexico, người đó sẽ bị trục xuất qua Mexico, thay vì đưa về Equator.
  4. Nước Mexico sẽ chịu ảnh hưởng nhiều vì những người này đa số phát xuất từ Mexico, hoặc đi ngang qua Mexico. Như vậy, hầu hết người nhập cư lâu từ Nam Mỹ đều đi qua Mexico, họ sẽ bị trục xuất về Mexico.

SẮC LỆNH HÀNH PHÁP DI DÂN BẤT HỢP PHÁP MỚI:

TT Trump sẽ đưa ra sắc lệnh mới về di dân bất hợp pháp được soạn thảo kỹ lưỡng để không vi phạm luật của Liên Bang như trước đây.

Cách đây không lâu, TT Trump đã ra sắc lệnh hành pháp cấm di dân từ 7 nước hồi giáo (gồm các nước:  Iraq, Iran, Sudan, Syria, Lybia, Somalia và Yemen) đã bị hai tòa án Mỹ ngăn chận. TT Trump không muốn kháng án lên tòa án tối cao. Sắc lệnh này bị gán cho là cấm người Hồi Giáo.

Ông đưa ra sắc lệnh mới cũng hạn chế những người nhập cư từ 7 nước được ấn định trong sắc lệnh trước đây. Tuy nhiên, những người đã có thẻ xanh của Hoa Kỳ hoặc đã được cấp chiếu khán trước đây đều không bị ảnh hưởng kể cả khi họ đến từ 7 quốc gia bị cấm nói trên, họ có thể ra vào Mỹ hợp pháp.

Và sắc lệnh mới cũng sẽ cho phép xây tường rào giữa Mexico và Hoa Kỳ để ngăn chận những người nhập cư bất hợp pháp mới.

Như vậy, sắc lệnh hành chánh mới về di dân có những hậu quả như sau:

1-      Những người nhập cư bất hợp pháp (không có giấy tờ hợp pháp) sẽ bị giam giữ để chờ trục xuất. Trong khi chờ đời thủ tục trục xuất, họ có thể bị giam giữ tại các trung tâm giam giữ.

2-      Những di dân bất hợp pháp vi phạm luật pháp hoặc có hại cho nến an ninh quốc gia sẽ bị trục xuất ngay.

3-      Những người đến Mỹ bất hợp pháp từ lúc nhỏ sẽ được cứu xét theo luật di dân cũ, miễn là họ không vi phạm luật pháp.

4-      Bãi bỏ sắc luật “bắt rồi thả” do TT Obama ký cho phép trục xuất những di dân bất hợp pháp về quốc gia nguyên thủy chờ đợi sẽ dự phiên tòa giải quyết trường hợp của mình. Sắc luật mới ấn định người di dân bất hợp pháp bị bắt sẽ được giam giữ tại một trung tâm chờ xét xử sau đó sẽ bị trục xuất.

 

Be the first to comment

Leave a Reply