KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG ĐỒNG DALLAS

Ông Nguyễn Văn Tường thông báo kết quả cuộc bầu cử HĐQT

LTS.- Chiều Chủ Nhật, ngày 26 tháng 02 năm 2017 một số cơ quan truyền thông đã có mặt tại Trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas chờ đợi kết quả buổi họp đầu tiên của Tân thành viên đắc cử Hội Đồng Quản Trị bầu cử 5 chức vụ quan trọng trong cơ cấu tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas gồm có:

-Chủ tịch

-2 Phó Chủ tịch

-Tổng Thư Ký

-Thủ Quỹ

Buổi họp bắt đầu từ 3 giờ đến 4 giờ 30 chiều, ông Nguyễn Văn Tường điều hợp buổi họp đầu tiên đã tiếp xúc với các đại diện truyền thông thông báo nội dung và kết quả buổi họp. Sau đây là nguyên văn phần chính trong thông cáo báo chí mà chúng tôi nhận được:

 

“Chúng tôi đại diện cho HĐCV xin tóm lược tường trình kết quả của cuộc bỏ phiếu kín như sau:

– Đúng 3:00 giờ chiều Chủ nhật, 26 tháng 2.  Toàn thể 15 tân QTV và hai Cố Vấn Lê Lam Ngọc, Nguyễn văn Tường vào phòng họp.

Thủ tục đầu tiên là tự giới thiệu để tất cả làm quen. Tiếp theo ông Nguyễn văn Tường chào mừng và trình bày thể thức bầu cử:

– Quyền bầu cử – tất cả các tân QTV đều có quyền bầu và tất cả Cố Vấn (tức Chủ tịch mãn nhiệm (không bị bãi nhiệm) đều có quyền bầu. Như vậy tổng cộng tất cả 15 QTV, 2 CV hiện diện, riêng ông Nguyễn Văn Tường được CV GS Đàm Trung Pháp ủy nhiệm trong công việc bầu phiếu nầy.  Có một vài câu hỏi về tư cách pháp nhân của cố vấn GS Pháp, nhưng cũng thông qua sau khi giải thích rõ ràng.  Tất cả mọi ngừơi đều đồng ý số phiếu bầu hợp lệ là 18.

– Quyền ứng cử: – Hai cách bầu phiếu kín:

-1) Bầu phiếu kín trực tiếp đơn phương nghĩa là 18 người bầu mỗi người một phiếu, ai có nhiều phiếu nhất là thắng cử chức vụ đó. Tiếp tục như vậy cho đủ 5 chức vụ trong ban chấp hành.

– 2) Ứng cử – Có 5 chức vụ CT, PCT Nội vụ, PCT Ngoại vụ, TTK, và TQ.  Mỗi tân QTV có quyền ứng cử một chức vụ mà thôi và có hai phút để giới thiệu về cá nhân mình, kế hoạch, hướng đi cũng như trách nhiệm của mình về chức vụ nếu trúng cử.

Sau cùng mọi người biểu quyết, đồng ý chọn thể thức thứ hai (2).
Cuộc bầu cử bắt đầu:

Ứng cử vào 5 chức vụ và kết quả như sau với số phiếu kiểm chứng:

1) Chủ tịch:

– Khôi Nguyễn : 7 phiếu

– Jason Lý: 11 phiếu

– Bảo Vinh: 0 phiếu.

Kết quả QTV trúng cử chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2019 là Ông Jason Lý

2) Phó chủ tịch nội vụ:

– Hoàng Gia Phong: 11 phiếu

– Du Trí Nhân: 7 phiếu

Kể quả QTV trúng cử chức vụ phó chủ tịch nôi vụ HĐQT nhiệm kỳ 2017-2019: Ông Hoàng Gia Phong.

3) Phó chủ tịch ngoại vụ:

– Nguyễn Nỡ: 2 phiếu

– Ngọc Ánh: 8 phiếu

– Hồng Nhung: 8 phiếu.

Ngọc Ánh và Hồng Nhung có số phiếu như nhau nên phải bầu lại. Kết quả:

– Ngọc Ánh: 12 phiếu

– Hồng Những: 6 phiếu

Kết quả cô Nguyễn Ngọc Ánh đắc cử chức vụ phó chủ tịch ngoại vụ HĐQT nhiệm kỳ 2017-2019.

4) Tổng Thư Ký:

– Linh Lê 6 phiếu

– Khánh An: 12 phiếu.

Kết quả ông Lý Khánh An đắc cử chức vụ Tổng Thư Ký nhiệm kỳ 2017-2019.

5) Thủ Quỹ:

– Hiệp Trần: 10 phiếu

– Hạnh Vương: 8 phiếu.

Kết quả ông Hiệp Trần đắc cử chức vụ Thủ Quỹ cừ HĐQT nhiệm kỳ 2017-2019.

Trong phòng họp với bầu không khí cởi mở với nhiều tràng vỗ tay liên tục rất vui vẻ khi có kết quả của mỗi chức vụ.

Be the first to comment

Leave a Reply