Hội Ái Hữu Bình Định tổ Tân Niên và Kỷ Niệm chiến thắng Đống Đa

Rước Di ảnh vua Quang Trung

Dallas, TX.- Trưa Chủ Nhật, ngày 12 tháng 02 năm 2017 Hội Ái Hữu Bình Định Dallas-Fort Worth và vùng phụ cận đã tổ chức mừng xuân Đinh Dậu và Kỷ niệm chiến thắng Đống Đa tại nhà hàng XO, trong khu Cali Saigon Mall.

Chương trình lúc 12 giờ trưa, bắt đầu với nghi thức rước di ảnh Đại Đế Quang Trung, tiếp theo là chào quốc kỳ Việt – Mỹ và một phút mặc niệm. Theo chương trình dự trù, cô Thu Hương giữ vai trò điều hợp chương trình nhưng đại tang đến bất ngờ, thân mẫu từ trần tại Việt Nam nên giao trách nhiệm lại cho ông Thái Hóa Tố  điều hợp chương trình tổng quát.

Sau phần giới thiệu quan khách đã mời Cô Nguyễn Thái Thủy, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bình Định ngỏ lời chào mừng quan khách và chúc tết nhân dịp đầu năm đến mọi người. Một nghi thức không thể thiếu sót là phần tế lễ tuy ngắn gọn nhưng đã đầy đủ ý nghĩa. Trong bài văn tế với niềm xúc động tưởng nhớ đến người anh hùng áo vải ngày xưa

Thương ôi!
Tây Sơn non cảnh trời xanh thẳm
Sông Côn nước biếc người đợi trông
Bóng dáng Anh Hùng thân áo vải
Cờ điều chính nghĩa cứu non sông.
 Hôm nay 16 tháng Giêng Âm Lịch năm Đinh Dậu

Toàn thể con dân Bình Định và đồng hương Dallas-Fort Worth
lưu vong viễn xứ
Kính cẩn nghiêng mình trước linh ảnh Đại đế Quang Trung.
Nhớ Linh xưa,
Áo vải xuất thân, khởi binh dẹp giặc;
Nam trừ giặc Xiêm, Bắc diệt giặc Thanh xâm lược
Đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh cứu nguy xã tắc
Mỗi đợt tiến quân kẻ thù tan tác
Trống Ngọc Hồi thay tiếng pháo mừng xuân
Tướng sĩ một lòng
Trên dưới quyết tâm
Như vũ bão san bằng thành Khương Thượng
Sầm Nghi Đống cùng đường tự vẫn
Hứa Thế Hanh bỏ mình trong đám loạn quân
Dòng Nhị Hà nghẽn xác lũ giặc Thanh
Tôn Sĩ Nghị vắt chân lên đầu trốn chạy
Gò Đống Đa xác thù rơi chật bãi
Cờ Quang Trung phấp phới khắp Thăng Long
Triêu, triệu tấm lòng mở hội hoa đăng
Mừng chiến thắng, tổ quốc qua cơn tai ách!
Trang sử mới của giống nòi Hồng Lạc
Viết vinh danh chiến tích Bắc Bình Vương
Ngàn đời hậu thế ghi ơn.
Nhưng nay,
Cả non sông đang dậy sóng căm hờn!
Giặc Hồ Cộng rước Hán quân cũng từ phương Bắc
Tiếp tay giặc xâm lăng nước nhà từng bước
Tội ác này Chiêu Thống xét thua xa
Bàn Giốc, Nam Quan, Hoàng Sa-Trường Sa, cả giang sơn tổ quốc
Chúng biến thành thuộc địa Hán giang!
Nước mất, muôn dân rên xiết bỡi lũ thái thú độc ác!
Toàn dân Việt vô cùng phẫn uất,
Quyết noi theo tinh thần Đại Đế Quang Trung
Diệt Cộng tham tàn, cứu nước cứu dân.
Chúng tôi,
Những con dân Bình Định cùng đồng hương
Kính cẩn nghiêng mình trước Đại Đế Quang Trung linh hiển
Phù trợ Dân Việt theo chí tiền nhân
Lập lại chiến thắng Đống Đa giữa Thăng Long
Giải cứu giống nòi thoát khỏi cảnh lầm than
Xây dựng lại Việt Nam thắm tình Xuân Dân tộc
Xin Đức Đại Đế Quang Trung độ trì chứng giám!

 

Tiếp theo, ông Hồ Văn Toại, cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bình Định đọc lại tiểu sử người anh hùng Nguyễn Huệ Quang Trung, phá tan hơn 10 vạn quân Mãn Thanh trong một trận đánh chớp nhoáng. Sau phần tế lễ, các quan khách và đồng hương cùng vọng bái trước di ảnh Đại Đế Quang Trung…

Chương trình lễ kỷ niệm kết thúc là lời phát biểu cảm tưởng một phụ nữ trẻ về ý nghĩa tổ chức đại lễ kỷ niệm Chiến thắng Đống Đa hàng năm. Cô Thái Thanh là một người sinh ra và lớn lên một thời gian ngắn tại Bình Định. Cô cho rằng sử gia và lịch sử đã ca tụng cũng như vinh danh nhiều về Đại Đế Quang Trung. Đối với tuổi trẻ chúng tôi đến đây để ôn lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và đặc biệt người Bình Định một chút tự hào liên hệ là con cháu Quang Trung cùng một nơi chôn nhau cắt rún. Do đó, sự tham dự và đóng góp cho ngày Kỷ niệm chiến thắng Đống Đa là một trách nhiệm. Bất cứ vì lý do gì không chính đánh là chúng ta vô tình từ bỏ cội nguồn! Một việc nhỏ không làm được thì việc thực hiện dự án lớn chỉ là ảo tưởng. Cô Thanh Thanh cho rằng giữ lại truyền thống và tiếp tục tổ chức những buổi lễ này là nhịp cầu cần thiết cho thế hệ mai sau. Tại sao chúng ta hiện diện trên đất nước này. Không biết lịch sử thì chúng ta sẽ mất cội nguồn. Với suy nghĩ như vậy, muốn tổ chức có ý nghĩa và thành công cần phải có sự đoàn kết của mọi người. Vua Quang Trung phá được giặc mãn Thanh không những chỉ rein tài thao lược xuất chúng  mà chính là sự đoàn kết toàn dân Việt Nam lúc bấy giờ…

Phần hai của chương trình là văn nghệ do ban văn nghệ Sân Khấu Nhỏ đãm trách rất được mọi người tán thưởng nhưng đa số hơi buồn vì thức ăn của nhà hàng “không hợp khẩu vị” chút nào!

Chương trình kết thúc vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.

Be the first to comment

Leave a Reply