HÃY ĐỂ QUÁ KHỨ SAU LƯNG!

Câu chuyện bầu cử Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Dallas đã làm cho nhiều người quan tâm. Ngay từ khởi đầu ông Chủ tịch Phạm Quang Hậu mời Mục sư Võ Ngọc Triển đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Vận Động và Tổ chức Bầu cử. Mục sư Võ Ngọc Triển là một người trẻ, nhiệt tâm với cộng đồng ngay trong những ngày tham gia vào Ban Tu Chính Nội Quy bắt đầu giữa năm 2015. Ông đã nhận ra một tổ chức cộng đồng vững mạnh và phát triển tùy thuộc vào thành phần nhân sự. Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử có 4 người nhưng hầu như ông là người gánh vác mọi công tác và không từ nan bất cứ một trách nhiệm nào mà ông thấy cần cho công việc hoàn tất được tốt đẹp.

Kinh nghiệm trong các lần bầu cử trước, các ứng cử viên đã ghi danh tham gia tranh cử  không ý thức vai trò của mình khi trở nên thành viên của Hội đồng Quản trị. Những người ra ứng cử cũng thật khiêm nhường, vừa đủ nhân sự vào Hội Đồng Quản Trị mà chỉ được phiếu nhiều hay ít mà thôi, không bị loại. Nhưng lần bầu cử này đã thay đổi, số ứng cử viên đã lên đến con số 24 người và cuối cùng tính đến ngày bỏ phiếu là 21. Ngày các ứng cử viên ra mắt đồng hương mọi người đã thấy một khung cảnh khác lạ, nhiều nhân vật không liên quan từ thành phố Arlington, Haltom City lại hiện diện để cổ võ và khuyến khích. Trong không khí trang nghiêm, sau nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, thay mặt cho Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử Mục sư Võ Ngọc Ngọc Triển yêu cầu các 19 ứng cử viên có mặt xác định một lần nữa tinh thần “Tôn trọng bản Tu Chính Nội Quy 2016”. Ông nhận định rằng, sự xác nhận này như một lời “tuyên thệ” chấp hành bản Nội Quy là phương hướng sinh hoạt của Cộng đồng. Bản Nội Quy phải được áp dụng như một kim chỉ nam không thể giả thích tùy thời, tùy lúc và luôn luôn phải được tôn trọng. Bản Nội Quy có thể tu chính bất cứ lúc nào khi Hội Đồng Quản Trị xét thấy cần thiết cho nhu cầu phát triển và điều hành Cộng đồng.

Cuộc bầu cử đã trải qua một cuộc sóng gió tưởng chừng như không vượt qua, được gọi là biến cố “14-1-2017”, ngày cử tri đi bỏ phiếu đầu tiên 15 Quản Trị Viên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas tại Cali Saigon Mall. Nhưng kết quả này đã bị hủy bỏ vì có hiện tượng “vi phạm luật bầu cử”.  Mục sư Võ Ngọc Triển đã bị chịu nhiều áp lực từ các bên nhưng đã vượt qua trong tinh thần hòa đồng để cuộc bầu phiếu tiếp tục. Cho đến ngày kiểm phiếu và tuyên bố kết quả cũng đã cố gắng vượt qua chặn đường cuối cùng… Kết quả bầu cử ghi nhận theo dư luận chung được cho là công bằng và rõ ràng hơn những lần bầu cử HĐQT trước đây. Các cử tri bầu phiếu đều phải xuất trình ID, thể hiện tinh thần trách nhiệm tránh trường hợp gian lận… bỏ phiếu hơn một lần!

Những giờ phút cuối cùng để chuẩn bị cho buổi họp đầu tiên của Tân Hội Đồng Quản Trị tưởng như bế tắc lại được khai thông do ý thức và tinh thần trách nhiệm của 15 Quản Trị Viên đắc cử. Theo ông Nguyễn Văn Tường, người điều hợp buổi họp cho biết mọi người đã vui vẻ và thông cảm trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu. 15 Tân Quản Trị Viên với số tuổi trung bình 42.5, người nhỏ nhất là 30 và người lớn nhất là 65. Một thành phần Hội Đồng Quản Trị tương đối trẻ theo mơ ước chung của đồng hương. Một tinh thần trách nhiệm và tự tin những chức vụ được bầu đều tự ứng cử không qua trung gian đề cử. Trong chức vụ chủ tịch HĐQT có 3 người ứng cử theo thứ tự Nguyễn Ngọc Khôi 32 tuổi, Jason Lý 38 tuổi và Bảo Vinh 33 tuổi. Những đối tượng không chấp nhận cựu Chủ tịch Phạm Quang Hậu như một người tham quyền cố vị, âm mưu giữ chức vị chủ tịch đã không còn nữa. Ông Phạm Quang Hậu, sau cuộc bầu phiếu lần này chỉ còn là một Quản Trị Viên bình thường trong HĐQT. Kết quả cuộc bầu cử cho thấy 15 Tân Quản Trị Viên đã có cái nhìn chung về sự thay đổi để xây dựng và phát triển cộng đồng. Họ đã tự đứng trên đôi chân của những người trẻ đầy nghị lực trẻ trung hóa cộng đồng. Quá khứ với những bất đồng đã để lại sau lưng, cùng nhau hợp tác quyết đưa cộng đồng đến một con đường mới tốt đẹp và đoàn kết hơn.

Trong tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết, với khả năng sẵn có, Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia nhiệm kỳ 2017-2019 sẽ lấy lại niềm tin và sự thương mến của mọi người.

Thái Hóa Lộc

Be the first to comment

Leave a Reply