CHO ĐẾN KHI NÀO GX THÁNH PHÊRÔ NHẬN TIỀN ÔNG PHAN ĐÌNH MINH?

GX Thánh Phêrô.- Đầu đề trên là câu hỏi trên như một nhật tụng mỗi khi Giáo xứ Thánh Phêrô gặp nhau trong thánh lễ Chúa Nhật hoặc vào một dịp tình cờ. Những điều mà giáo dân đã ghi nhận trong ngày cử hành Thánh lễ đầu năm của giáo xứ “Căn nhà bán được bốn trăm ba mươi lăm ngàn, trừ thuế năm mươi tư ngàn còn lại ba trăm 80 ngàn giống như tờ giấy mà ông Phan đình Minh đã viết cho ông Đinh Chí Trung trước đây. Nhưng sau đó liên tục có những khoản khấu trừ tiền này, tiền nọ như tiền cho luật sư Nguyễn Xuân Phước, tiền donation cho ai không biết – Trừ tổng cộng bảy mươi ba ngàn nữa và còn lại ba trăm lẻ bảy ngàn ($307,000.00). Điều này rất vô lý, vì ban tài chánh của giáo xứ trước đây một tháng đã có đến Tittle Company gặp bà Kate cho xem giấy buôn bán của Trung tâm truyền giáo Thánh Giuse. Giấy tờ bán được là $427,000.00, như vậy có sự khác biệt giữa $427,000 với $435,000. Theo bà Kate khoản tiền $427,000 sau khi trừ hết mọi thứ tiền thì số tiền còn lại là $380,000.00. Sau đó ban tài chánh có hỏi bà Kate, chúng tôi có đóng thêm thuế gì nữa hay không. Bà cho biết chúng tôi không phải đóng bất cứ thứ thuế gì khác nữa. Số tiền $380,000 là của các ông. Nếu từ đây về sau, nếu có chuyện đóng thuế thì người mua đóng thuế, người bán không đóng thuế. Theo lời Cha Chánh xứ, nếu ông Phan đình Minh có giấy tờ buôn bán rõ ràng, giáo xứ nhận số tiền $307,000.00 cũng không có gì trở ngại. Do đó, Cha Minh mới hỏi ông Phan đình Minh là các anh giao cho nhà thờ $307,000.00 không cần giấy tờ phải không? Nhưng ông Dũng nói rằng “Cha muốn lấy $307,000.00 Cha phải ký tờ biên bản ở đây. Trong biên bản có 4 tờ giấy viết bằng tiếng Anh. Cha Minh trả lời “tôi chưa đọc, tôi chưa hiểu làm sao ký được”. Cha Minh hỏi ông Dũng cho biết trong tờ cam kết 4 trang đại ý nói gì? Ông Dũng trả lời: “Giấy này tốt thôi bởi vì bào đảm sự an toàn cho Cha và anh Phan đình Minh”. Tức là kể từ hôm nay, mọi sự đều hoàn tất và chấm dứt từ đây và không ai phiền ai nữa. Tuy nhiên, ông Dũng nhấn mạnh: “Tuy nhiên khi Cha ký xong những giấy tờ này Cha không được phép đưa cho bất cứ người nào xem.”

Nhưng sau khi bàn thảo với ban tài chánh giáo xứ, biên bản của ông Dũng yêu cầu linh mục Phạm Quang Minh ký nếu muốn nhận tiền của ông Phan Đình Minh giao. Bốn trang trong bản cam kết giữa Cha Minh và ông Phan Đình Minh đã đưa đến văn phòng luật sư tham khảo? Hai câu hỏi đặt ra ở đây cho Linh mục Phạm Quang Minh và ông Phan Đình Minh là:

-Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Thánh Phêrô “chê tiền” hay ông Phan Đình Minh chưa muốn giao tiền?

-Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Thánh Phêrô nhận thấy những khoản chi mà ông Phan đình Minh chứng minh không hợp lý hay ông Phan đình Minh đưa ra những con số không được chứng minh?

Bởi vì cả hai, Cha Minh muốn nhận càng sớm càng tốt chỉ có một điều kiện duy nhất là văn kiện chi thu phải được chứng minh rõ ràng và hợp lý. Trong khi đó, ông Phan đình Minh cũng muốn giao sớm để hết trách nhiệm. Cả hai đều quyết tâm nhưng ẩn hiện đôi điều mâu thuẫn. Cha Minh đã sẵn sàng nhưng ông Phan Đình Minh thì chưa vì giấy tờ chứng minh cho những gì đã chi còn lủng củng thiếu minh bạch. Cha Minh không thể nhận vì nhận mà giấy tờ không rõ ràng là đồng lõa và nếu nhận chỉ vì “thấy tiền” thì phải chịu trách nhiệm với giáo dân!

Theo lời một phụ tá văn phòng luật sư cho biết là có một văn kiện mà ông đã đọc qua như ông Phan đình Minh thường cho biết trước đây: “Tôi có thề giao số tiền đã bán Trung tâm Truyền giáo Thánh Giuse cho bất cứ tổ chức tôn giáo, từ thiện và nhất thiết giao về cho giáo xứ Thánh Phêrô…” Ông Phan đình Minh có quyền quyết định không cần tham khảo hay đồng ý những người trong Board gồm có: Trung Chi Dinh, Ngoc Hong Cung và Tuan Quoc Tran.

Trong chứng nhận được ký tên bởi Ngoc H. Cung Secretary, Trung C. Dinh Chairman and President và Tuan Q. Tran tại văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Phước ngày 24 tháng 10 năm 2013 sau khi ông Vương Anh Thường từ trần từng là Board Director quyết định 6 điều: Điều thứ 5 trong 6 điều này đã ghi rõ như sau:

“RESOLVED, that the corporation shall transfer all assets, including the two properties with one described as being Lot 5, Block A/709 of R. Fenby’s Subdivision of Block 709/4 City of Dallas, Dallas County Texas, and the other described as Being part of lot 5, Block A/709 of R. Fenby’s Subdivision of Block 709/4 City of Dallas, Dallas County Texas, to St Peter Vietnamese Catholic Church in Dallas, Texas.”

Trong buổi họp thường lệ của Board sau khi đã bổ sung ông Phan Đình Minh làm President ngày 09 tháng 01 năm 2014, cả 4 người gồm các ông Trung Chi Dinh, Ngoc Hong Cung, Tuan Quoc Tran và Minh Phan Dinh đã quyết định 4 điều. Điều thứ 4 là điều cuối cùng trong 4 điều đã khằng định như sau:

“RESOLVED, that Mr. Minh Phan Dinh as the president is authorized to act on behalf of the St Joseph Missionary Center, Inc to conduct all necessary acts to sell all properties currently owned by St. Joseph Missionary Center, and to effect the transfer of the proceed of the sales of these properties to St Peter Vietnamese Catholic Church in Dallas, Texas”  

Để kết luận cũng như giải tỏa một số thắc mắc trong dư luận của giáo xứ Thánh Phêrô, ông Phan Đình Minh có thể giải thích hợp tình và hợp lý:

-Tại sao hai văn kiện liên hệ trên đây trong đó có ông Phan Đình Minh ký (biên bản phiên họp ngày 09-01-2014) bất động sản của Trung tâm Truyền giáo Thánh Giuse sau khi phát mãi, số tiền sẽ được chuyển giao về giáo xứ Thánh Phêrô. Như vậy, văn kiện theo như văn phòng luật sư cho biết là ông Phan Đình có thể giao cho bất cứ nhà thờ, tổ chức từ thiện cũng như lời ông Phan Đình Minh xác nhận. Như vậy, văn kiện này do Phan Đình Minh tạo ra?

-Đến bao giờ giáo xứ Thánh Phêrô nhận tiền phát mãi Trung tâm Truyển Giáo Thánh Giuse của ông Phan Đình Minh? Ông Phan Đình Minh sẽ trả lời cho giáo dân để kết thúc câu chuyện buồn đầu năm.

Nguyên Nhật

Be the first to comment

Leave a Reply