BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG ĐỒNG DALLAS

Hội Đồng Cố Vấn và Đại Diện Giám Sát trong ngày kiểm phiếu

Garland, TX.- Theo thông báo của Mục Sư Võ Ngọc Triển, Trưởng Ban Vận Động và Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas nhiệm kỳ 2017-2019 buổi kiểm phiếu đã chính thức bắt đầu lúc 9 giờ sáng tại Trụ sở Cộng Đồng, 3221 Beltline Road Garland, Texas 75044.

Sau nghi thức thường lệ, Mục sư Võ Ngọc Triển thay mặt Ban Tổ chức và Vận Động Bầu Cử chào mừng Hội Đồng Cố Vấn hiện diện gồm có ông Nguyễn Văn Tường, ông Thái Hóa Tố, ông Nguyễn Hữu Duyệt, ban Giám sát ông Lê Quang Sinh. Bà Lê Lam Ngọc cựu Chủ tịch, bà Nguyễn Thái Thủy và ông Nguyễn Sỹ Đạt trong Ban Giám sát thùng phiếu. Ông cũng tường trình một số vấn đề khó khăn, trở ngại liên quan đến các ngày bầu phiếu đã qua. Ông nhắc đến việc hủy bỏ ngày bầu cử 14 tháng 01 năm 2017 tại Cali Saigon Mall trong ngày tổ chức Hội Tết. Ông đưa ra một số qui định trước khi cuộc kiểm phiếu bắt đầu. Đặc biệt trong buổi kiểm phiếu có sự hiện diện của Nghị viên thành phố Haltom City, Tiến sĩ Trương Minh Ẩn và một số khuôn mặt quen thuộc từ thành phố Arlington, không là cư dân thuộc cử tri vùng Dallas.

Sau lời phát biểu của Mục sư Võ Ngọc Triển, ông Vũ Khắc Tế đã phản đối về quyết định hủy bỏ 201 phiếu đã bầu trong ngày 14 tháng 01 năm 2017. Tuy nhiên qua lời chia sẻ và trình bày của ông Thái Hóa Lộc trong ban Tổ chức và Vận Đồng Bầu cử một số vi phạm đã xảy ra trong ngày 14 tháng 01 cũng như sự dàn xếp trong tinh thần xây dựng cộng đồng. Do đó, cuộc bầu cử vẫn tiếp tục cho kết quả hôm nay, mọi người có mặt để kiểm phiếu.

Cuộc kiểm phiếu bắt đầu ngay sau đó, số phiếu trên online gần 300 phiếu đã được in ra qua sự giám sát của các bà Lê Lam Ngọc, Nguyển Thái Thủy và ông Nguyễn Sỹ Đạt. Thời gian in ra các phiếu này rất lâu, kéo dài đến hơn hai giờ chiều. Phiếu in xong nhưng chưa kiểm, ban giám sát bắt đầu khui các thùng phiếu theo thứ tự thời gian và bắt đầu kiểm phiếu. Ban giám sát và ban Vận động Tổ chức bầu cử đã cố gắng làm việc nhưng đến 5 giờ 20 chiều, mọi người đều quá mệt mỏi. Sau khi tham khảo với mọi người hiện diện: Số phiếu đã kiểm và số phiếu chưa kiểm được niêm phong. Ông Thái Hóa Lộc nhận trách nhiệm giữ hai phong bì đựng phiếu và chọn ngày kiểm phiếu kế tiếp.

Theo thông báo của Mục sư Võ Ngọc Triển, cuộc kiểm phiếu kế tiếp sẽ được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 02 năm 2017 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Dallas 3221 Beltline Rd., Garland, TX 75044.

Be the first to comment

Leave a Reply