15 ỨNG CỬ VIÊN ĐẮC CỬ – AI SẼ LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG VỚI CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT/CỘNG ĐỒNG DALLAS?

15 ỨNG CỬ VIÊN ĐẮC CỬ – AI SẼ LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG VỚI CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT/CỘNG ĐỒNG DALLAS?

Thái Hóa Lộc

Cuộc bầu cử Quản Trị Viên Cộng  Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas nhiệm kỳ 2017-2019 như một vở kịch bi hài. Theo Nội qui chưa tu chính năm 2016 cũng như sau tu chính đã không thay đổi thể thức bầu cử ĐƠN DANH; vì những sánh lập đầu tiên soạn thảo như Giáo sư Đàm Trung Pháp, ông Nguyễn Rô, ông Vũ Ban, Nguyễn Danh Vang, Đàm Trung Thao…đã thống nhất không chấp nhận hình thức bầu theo LIÊN DANH dễ đưa đến độc tài. Những nhiệm kỳ trước đây qua các vị tiền nhiệm thể thức đơn danh vẫn được áp dụng và chưa một lần nào trở ngại để thành viên HĐQT phải đề nghị vào phần tu chính nội qui cho lần bầu cử kế tiếp. Sự khác lạ của lần bầu cử lần này, số ứng cử viên tham gia rất đông đảo ngoài ước mơ của Ban Vận động và Tổ chức bầu cử. 24 người đã nộp đơn đúng thời hạn theo đúng thông báo của Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử. Một bước ngoặc ở đây qua sự liên hệ hay bắt đầu một ý thức “liên danh” ra đời với hai người “thụ ủy” cho hai “liên danh” này là ông Phạm Quang Hậu và ông Bảo Vinh. Trên báo Người Việt Dallas và Bút Việt News, hai “liên danh” xuất hiện dưới hình thức cậy đăng:

Liên danh ông Phạm Quang Hậu gồm có: Ông Phạm Quang Hậu (Thụ Ủy), ông Hoàng Gia Phong, ông Jason Lý, ông Lý Khánh An, bà Nguyễn Ngọc Ánh, ông Lâm Phú, ông Trần Minh Hiệp, ông Nguyễn Tống Mica và Dược sĩ Lai Thanh Hùng.

Liên danh ông Bảo Vinh gồm có: Ông Bảo Vinh (Thụ Ủy), ông Nguyễn Văn Nở, bà Phan Lệ Hồng, ông Dư Trí Nhân, bà Lê Linh, bà Sun Ngọc Dung, cô Dương Thị Hồng Nhung, ông Nguyễn Ngọc Khôi, bà Đặng Quang Ánh Thu, bà Võ thị Thu Nancy, cô Vương thị Phương Hạnh, bà Lưu Hồng Phúc và bà Dương Mộng Lan.

Đứng trước nguy cơ đi ngược lại nội qui tạo sự chia rẽ, Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử đã cảnh báo: nếu tình trạng tiếp tục sẽ vi phạm luật bầu cử, các ứng cử viên liên hệ sẽ bị loại. Công tác vận động công khai tạm thời chấm dứt nhưng khuynh hướng liên kết vẫn còn tiếp tục cho đến ngày tổ chức bỏ phiếu đầu tiên 14 tháng 01 năm 2017 tại Cali Saigon Mall. Một số thành viên vận động cho các ứng cử viên vẫn mang theo danh sách “phe mình” để kêu gọi đồng hương cử tri bầu phiếu cho họ! Những vi phạm được nhà báo Nguyễn Văn Lập ghi lại chuyển cho chúng tôi đang còn lưu giữ. Buổi họp bất thường ngày 19-01- 2017 tại Trụ sở Cộng đồng Dallas hệ quả từ một số vi phạm trên và “liên danh” ông Phạm Quang Hậu mà đa số Quản Trị Viên đương nhiệm là ứng cử viên ngoại trừ ông Trần Minh Hiệp đều đồng ý hủy bỏ kết quả bầu cử ngày 14-01-2017. Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan và đặc biệt ông Trưởng ban, Mục sư Võ Ngọc Triển gởi “tối hậu thư” cho Chủ tịch Phạm Quang Hậu. Ngay sau đó, sau buổi họp ngày 19-01-2017, ngày 25-01- 2017, ông Phạm Quang Hậu chính thức gửi thơ giải tán Ban Vận động và tổ chức Bầu cử. Cuộc vận động và tổ chức bầu cử tưởng như chấm dứt, đường ai nấy đi nhưng cuối cùng có sự hòa giải của ông Cố vấn Nguyễn Văn Tường giữa hai hai ông Phạm Quang Hậu và Mục sư Võ Ngọc Triển; cuộc bầu cử lại tiếp tục cho đến hai ngày kiểm phiếu và tuyên bố kết quả chính thức. 15 ứng cử viên được tuyên bố đắc cử theo thứ tự số phiếu bầu gồm có:

 1. Ô. Hoàng G. Phong
 2. A. Jason Lý
 3. C. Dương Hồng Nhung
 4. Ô. Lý Khánh An
 5. B. Nguyễn Ngọc Ánh
 6. C. Vương Thị Phương Hạnh
 7. Ô. Trần Minh Hiệp
 8. Ô. Lâm Phú
 9. B. Sun Ngọc Dung
 10. A. Nguyễn N. Khôi
 11. Ô. Nguyễn Văn Nở
 12. A. Dư Trí Nhân
 13. Ô. Phạm Quang Hậu
 14. B. Lê Linh
 15. A. Bảo Vinh

 

Theo dư luận chung và khách quan kết quả này tương đối khá chính xác qua lá phiếu của cử tri, những người mà họ đã chọn lựa về tuổi tác, khả năng và đạo đức. Sự lạc quan về tương lai xây dựng, phát triển của Cộng Đồng Dallas đều tùy thuộc vào sự lãnh đạo 15 tân thành viên HĐQT…

Nhưng một hoài nghi và cũng là một dấu hỏi lớn: Ai là người xứng đáng được bầu chọn vào chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị lần này: Ông Phạm Quang Hậu hay ông Bảo Vinh hoặc một người nào khác? Qua các điện thư trong các ngày gần đây, lời lẽ qua lại nhất là hai ông Phạm Quang Hậu và Bảo Vinh đã làm cho nhiều người thất vọng. Thất vọng bởi từ những chỉ trích cá nhân, phá vỡ tình đoàn kết mà tân hội đồng quản trị cần phải có. Một vị chủ tịch với điều kiện ắt có và đủ là phải ý thức chức năng lãnh đạo, biết cách làm việc với người bất ý kiến với mình. Đặc biệt không thuộc phe nhóm nào. Ngay từ đầu, hai vị này đã tự tạo cho mình nột “liên danh ảo” để chuẩn bị tấn công hơn là xây dựng và ý thức liên kết phục vụ cộng đồng. Số phiếu mà cử tri dành cho hai ông Phạm Quang Hậu và Bảo Vinh không phải là không suy xét.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas có thay đổi và đoàn kết phát triển được hay không là tùy thuộc vào sự sáng suốt cũng như quyết tâm của 15 vị tân quản trị viên vừa đắc cử. Người lãnh đạo quý vị là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ở trong trái tim và lý trí của quý vị.

 

Be the first to comment

Leave a Reply