ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS NHIỆM KỲ 2017-2019 RA MẮT CỬ TRI ĐỒNG HƯƠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

Cử tri đồng hương

Garland, TX.- Chiều Chủ Nhật, ngày 8 tháng 1 năm 2017, Ban Tổ chức và Vận Động Bầu cử đã tổ chức một buổi gặp gỡ các ứng cử viên với truyền thông, báo chí và cử tri đồng hương tại Trung tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas. Chương trình bắt đầu từ 3 giờ chiều.

Chương trình khai mạc đúng giờ. Sau các nghi thức thường lệ chào quốc kỳ Việt – Mỹ và phút mặc niệm. Mục sư Võ Ngọc Triển Trưởng ban vận động và tổ chức bầu cử chào mừng cử tri đồng hương và các ứng cử viên hiện diện cùng  đề nghị một số điều lệ căn bản cho buổi sinh hoạt. Trong số 23 ứng cử viên đã ghi danh hợp lệ, vào giờ chót hai ứng cử viên Lại Thành Hùng và Phạm Văn Hiệp rút đơn vì hoàn cảnh cá nhân. Tất cả có 19 ứng cử viên hiện diện và hai ứng viên khiếm diện bất khả khán.

Các cơ quan truyền thông, truyên hình, truyền thanh có mặt VAE Live, Đài Truyền Hình SBTN, Đài Truyền hình VIETV Dallas 55.5. Về báo chí có Thế Giới Mới và Người Việt Dallas…

Một số câu hỏi được đặt ra tập trung những vấn đề chính như làm thế nào để xây dựng cộng đồng, tinh thần đoàn kết và trẻ trung hóa cộng đồng. Ứng cử viên cao niên nhất là 75 tuổi và trẻ tuổi nhất 30 tuổi theo tuổi tác tối thiểu được ấn định trong bản nội quy.

Với thời lượng 3 giờ cho một cuộc tranh cử toàn diện không thể nào thực hiện được dành cho 19 ứng cử viên. Do đó, những câu hỏi và những câu trả lời chưa thể hiện trọn vẹn những điều muốn hỏi và những điều đã trả lời. Các cử tri muốn đặt câu hỏi phải viết lên giấy và đưa cho ban tổ chức để gửi đến các ứng cử viên mà cử tri thắc mắc. Theo ý kiến của một vị cao niên cho rằng nguyên tắc giới hạn thời gian, qua sự chọn lựa của ban tổ chức và vận động bầu cử đã làm cho không khí không sôi động cũng không nhận diện thực sự ứng xử, đối đáp của các ứng viên. Khuôn mặt của 19 ứng cử viên cũ có, mới có. Mọi người đều chấp nhận bản tu chính nội quy 2016 khi quyết định ghi danh ứng cử vào Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017-2019. Một điều rất ngạc nhiên, theo nội quy cuộc bầu cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas theo thể thức đơn danh nhưng lại bắt đầu xuất hiện “hình thức liên danh” với hai người đứng đầu “liên danh” là ông Phạm Quang Hậu Chủ tịch Cộng Đồng đương nhiệm và anh Bảo Vinh. Tuy nhiên đồng hương cử tri chúng ta có thể chọn ứng viên trẻ trong hai “liên danh” để trẻ trung hóa Hội Đồng Quản Trị và xây dựng Cộng Đồng Dallas phát triển đoàn kết.

Chương trình ứng cử viên ra mắt cử tri đồng hương và truyền thông kết thúc vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày.

Be the first to comment

Leave a Reply