Bầu cử 2016 giống 2000

Cuộc bầu cử năm nay giống y như bầu cừ năm 2000 giữa Gore và Bush, hai bên tranh dành quyết liệt tại Florida , hiện hai bên ngang nhau qua thăm dò tai FL

 

Các bang nghiêng ngả chưa bầu cho ai toss up (swing states) gồm 15 tiểu bang: Florida (29 phiếu cử tri đoàn) , Ohio (18), Pennsylvania (20)…van van va` van van tổng cộng 188 phiếu

Nay Clinton qua thăm dò (Real Clear Politics) được 188 phiếu, Trump 165,  hơn nhau 22 phiếu   – Bao giờ cũng vậy Dân chủ luôn hơn Cộng hòa trước khi tranh cử vì họ tuy có ít tiểu bang ngiêng hay thuộc về DC nhưng toàn là bang đông dân vựa phiếu như Cali (55), New York (29), Illinois (20) … còn Cộng hòa tuy có nhiều tiểu bang nghiêng hay thuộc về họ nhưng toàn là những bang thưa dân, CH lượm bạc cắc. …

Trước khi giao đấu thường là DC hơn CH vài chục phiếu, hơn 1 tháng trước Clinton hơn Trump khoảng 60, 50 phiếu nay tụt xuống còn 22 phiếu

Nay các bang Swing states nghiêng về Trump theo thăm dò là Ohio (18), NC (15), Nevada (6) Colorado (9) Iowa (6) Arizona (11) Georgia (16) Tổng cộng Trump được 81 phiếu

Trong khi các bang Swing states nghiêng về Clinton gồm Pennsylvania (20), Minesota (10), Wisconsin (10). Michigan (16) VA (13) New Hampshire (4) Maine (2) tổng cộng 75

 

Tổng cộng toàn bộ Clinton 188+ 75 = 263

Tộng cộng toàn bộ Trump  165+81= 246

 

Như vậy Trump còn thiếu 24 phiếu

Clinton còn thiếu  7 phiếu

Tiểu bang quyết định cũng là Florida như năm 2000 nay FL có 29 phiếu, nay tại Florida hai bên ngang nhau

nếu Trump vớ được FL thì sẽ được 246+29= 275 (đủ 270 phiếu )

nếu Clinton vớ được FL thì sẽ được 263+29= 292 phiếu

tuy vậy từ nay tới bầu cử còn thay đổi thiên hình vạn trạng, nay mỗi ngày Clinton mất một ít điểm (độ 1, 2 điểm)

các nước trên thế giới cũng theo dõi bầu cử Mỹ, họ mong Clinton thắng và sợ TRUMP thắng vì sẽ thay đổi chính sách

Be the first to comment

Leave a Reply