LỄ HÚY NHẬT ĐỨC THÁNH TRẦN THÁNH TỔ HẢI QUÂN

Nghi lễ chào Quốc Kỳ Ngày Thánh Tổ Hải Quân

Grand  Prairie, TX.- Chủ Nhật, ngày 18 tháng 09 năm 2016, Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth đã trang trọng cử hành Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân tại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie.

Chương trình bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều với sự hiện diện của các cựu quân nhân trong màu áo của quân binh chủng như Hải Quân, Không Quân, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Quân Cảnh, Trường Bộ Binh Thủ Đức, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam… Nghi thức thường lệ là rước quốc quân kỳ, quốc ca Hoa Kỳ, quốc ca Việt Nam và một phút mặc niệm. Về truyền thông báo chí có đầy đủ ba đài truyền hình địa phương là VIETV 55.5 Dallas, Saigon Television 55.3, SBTN Dallas, Báo Bút Việt, Báo Người Việt, Trẻ Đẹp Online…

Đối với Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần, Thánh Tổ Hải Quân là một buổi lễ rất quan trọng trong năm để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc có công bảo vệ đất nước. Ngoài nghi thức thường lệ còn có nghi thức cổ truyền thể hiện sự tôn kính mà Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã tôn vinh Ngài là Thánh Tổ. Nhân dịp này, một lễ bàn giao đơn giản Ban Chấp Hành tiền nhiệm giữa ông Nguyễn Văn Nở và Tân Hội Trưởng Ban Chấp Hành là ông Nguyễn Văn Lạc. Qua lời từ giả và kêu gọi tiếp tục hỗ trợ cho ban Chấp Hành mới của ông cựu Hội Trưởng và lời tâm tình của ông Tân Hội Trưởng mới mục đích tạo tinh thần đoàn kết và phát triển Hội Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth. Bài phát biểu của cựu Trung tá Nguyễn Văn Nhật, một niên trưởng hải quân đưa ra một số nhận định và kêu gọi ý thức trách nhiệm của mọi người trước tình hình chung của đất nước.

Chương trình được xen kẻ phần văn nghệ ca vũ nhạc đấu tranh và kết thúc buổi lễ ban tổ chức mời quan khách, chiến hữu và đồng hương dùng bữa ăn chiều thân mật. Mọi người chia tay lúc 6 giờ cùng ngày.

Be the first to comment

Leave a Reply