BUỔI SINH HOẠT ĐẦU TIÊN CỦA TÂN BAN CHẤP HÀNH HỘI CAO NIÊN DALLAS.

Hội Cao Niên Dallas

Buồi sinh hoạt đầu tiên sau một thời gian gián đoạn vì khủng hoảng nội bộ và quyết định giải tán ban Chấp hành đương nhiệm chưa chấm dứt nhiệm kỳ để thành lập ban Tân Chấp Hành trong buổi họp khoáng đại ngày 13 tháng 08 năm 2016 tại Trụ sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas.

Mở đầu buổi họp, Bà Trần Thủy Tiên Tân Hội trưởng mở lời chào mừng ngày những Hội viên tham dự. Bà cám ơn tất cả Hội viên đã tín nhiệm và ủy nhiệm cho Bà một trọng trách vô cùng khó khăn hiện nay của Hội Cao Niên: mất niềm tin và chia rẽ. Qua nhận xét tình hình chung của Hội trong ngày tái sinh hoạt, Bà  đã tha thiết kêu gọi và yêu cầu các hội viên bỏ qua những bất hòa, dị biệt quá khứ để cùng hòa hợp, đó là  đạo đức, tinh thần tự trọng và tôn trọng của người Cao Niên, tấm gương sáng của thế hệ nối tiếp. Nêu cao bài học dân chủ qua tinh thần và ý thức thi hành nội quy của Hội đã được đề ra để kiện toàn mà rút kinh nghiệm hầu tránh những trường hợp đã xảy ra đưa đến sự bế tắc, khủng hoảng ảnh hưởng đến uy tín, danh dự Hội. Nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt dân chủ thiểu số phục tùng đa số cần được ý thức xây dựng và triệt để áp dụng để dập tắt những nguyên nhân tạo ra bè phái, chia rẽ. Mọi người đều nhiệt tình đồng ý với những lời tâm huyết của Bà Hội trưởng.

Cũng nhân dịp này, với mục đích mở rộng sự đoàn kết và không quên những sự đóng góp của các vị Hội Trưởng tiền nhiệm, những Hội viên gắn bó với Hội và theo đa số Hội viên biểu quyết đồng thuận. Các vị cựu Hội Trưởng gồm có Ông Hoàng Đình Tuân, Ông Lê Quang Sinh, quý anh chị như anh Nguyễn Sỹ Đạt, chị Nancy, chị Huỳnh Lan, chị Xuân, chị Suzan vào chức vụ Giám Sát cũng như trong ban Tân Chấp Hành. Nhưng rất tiếc quý anh chị này đều có những lý do riêng từ chối.   Trong sự khó khăn và thiếu thốn về nhân sự, với sự quyết tâm cố gắng vận động, Ban Tân Chấp Hành được thành lập với thành phần nhân sự sau đây :

Thành phần Tân Ban Chấp hành:

– Hội trưởng:  Bà Trần Thuỷ Tiên

– Hội phó Nội vụ:  Ông Nguyễn Hữu Nhật

– Hội phó Ngoại vụ:  Ông Lương Văn Thước

– Giám sát:  Ông Phan Kiệt (Ông Phan Kiệt vì lịch trình làm việc trở ngại với lịch trình sinh hoạt mỗi Thư Sáu nên đã từ chức Hội Phó Nội Vụ )

– Thư ký:  Ông Trần Đông

– Thủ quỹ:  Bà Huỳnh Ngọc

– Trưởng ban Văn nghệ:  Ông Nguyễn Văn Nở

– Trưởng ban Kế hoạnh:  Ông Phạm Văn Hiệp

– Trưởng ban Tiếp tân:  Bà Phan Lệ Hồng

– Trưởng ban Khánh tiết:  Ông Trần Công Luận

– Trưởng ban Nghi lễ:  Ông Nguyễn Đình

– Trưởng ban Xã hội:  Bà Nguyễn Diễm Phuơng.

– Trưởng Ban Ẩm Thực  :  Bà nguyễn thị Hơn,  ( phụ tá chị Bi, chị Thu Huong….)

Be the first to comment

Leave a Reply