GIÁO DÂN THÁNH PHÊRÔ CÒN NHỚ LINH MỤC TỐNG THIỆN LIÊN!

Linh mục Tống Thiện Liên

Dallas, TX.- Trong chuyến nghỉ hè thường xuyên hàng năm, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Phêrô về thăm thân mẫu ở quê nhà; linh mục Giuse Phạm Ngọc Minh đã cùng với ông bà Phạm Văn Thành đến Gia Kiệm thăm linh mục Giuse Tống Thiện Liên. Theo lời chia sẻ sau phần thánh lễ sáng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 09 năm 2016, Cha Chánh xứ cho biết lần đầu tiên diện kiến với vị linh mục tiền nhiệm của mình…

Cha Giuse Tống Thiện Liên thụ phong linh mục ngày 30 tháng 4 năm 1969 tại Saigon. Năm 1970, phục vụ Nha Tuyên Úy. Năm 1975 đi tù Cộng sản và được trả tự do năm 1988 (13 năm tù) và vượt biên đến Mỹ ngày 22 tháng 2 năm 1990.  Tháng 7 năm 1990, linh mục Tống Thiện Liên được Đức Giám Mục Thomas Tschoepe cho phép chăm sóc giáo dân Việt Nam tại nhà Good Shepherd, Garland, Texas. Ngày 17 tháng 10 năm 1991, Cha Liên được Tân Giám Mục Charles Grahmann bổ nhiệm  làm quản nhiệm Cộng Đoàn Thánh Phêrô. Trong thời gian Quản nhiệm Cộng Đoàn Thánh Phêrô, Cha Liên đã cho sửa sang phòng sau căn nhà số 2815 San Medina  thành một nhà nguyện khang trang để cử hành thánh lễ mỗi ngày, ngoại trừ ngày Chúa Nhật. Cha đã tặng vào quỹ Cộng đoàn toàn thể số tiền mà giáo dân và quan khách mừng Ngày Lễ Kỷ Niệm 25 năm thụ phong linh mục. Cha Liên cũng đã đóng góp vào quỹ tạo mãi Thánh Đường hiện tại của Giáo xứ Thánh Phêrô 10 ngàn Mỹ kim lúc khởi xướng.

Ngày rời Cộng Đoàn Thánh Phêrô là một kỷ niệm buồn đối với cuộc đời linh mục  của cha Tống Thiện Liên, một ghi dấu đáng tiếc giai đoạn lịch sử giáo dân Giáo xứ Thánh Phêrô đối với người chủ chăn. Cuộc sống đức tin và đời thường của linh mục Tống Thiện Liên từ đó đã bước vào ngã quanh với “cây Thánh giá quá nặng”. Cha Liên được sự hỗ trợ một số giáo dân mua một ngôi nhà gỗ cũ bỏ không từ lâu dưới phố Dallas. Cha cùng các giáo dân thiện chí sửa chữa thành một Trung Tâm Truyền Giáo được Giáo Phận Dallas công nhận là “Trung Tâm Truyền Giáo Thánh Giuse” và giáo dân tham dự Thánh lễ trên 400 người vào ngày Chúa Nhật. Linh mục Tống Thiện Liên rời Giáo xứ Thánh Phêrô năm 1997 và đảm nhận linh mục Quản nhiệm Cộng Đoàn Trung Tâm Truyền Giáo Thánh Giuse với sự bổ nhiệm của Giáo Phận Dallas. Cũng trong thời gian này, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có nhiều sóng gió, thay bật đổi ngôi- Linh mục Đinh Minh Hải từ Phó Xứ lên làm Chánh xứ và linh mục Nguyễn Huy Tưởng từ Chánh xứ xuống phụ trách Phó xứ. Những cuộc biểu tình phản đối một số giáo dân ủng hộ Linh mục Nguyễn Huy Tưởng kéo dài cả năm dài…Ảnh hưởng từ phong trào này và sự “tranh chấp trong hàng linh mục anh em đồng hương”. Cộng đoàn Trung Tâm Truyền Giáo Thánh Giuse cũng đi vào ngã cụt. Giáo phận Dallas quyết định thu hồi quyết định hoạt động của Trung tâm Truyền giáo Thánh Giuse. Linh mục Tống Thiện Liên kể từ đó “thất nghiệp” không còn nơi nào cử hành Thánh Lễ. Cuộc sống mà cả cuộc đời linh mục dâng cho Chúa đã trở thành vô nghĩa. Nhiều năm phục vụ trong quân ngũ với nhiệm vụ tuyên úy, 13 năm trong cuộc sống lao tù dưới chế độ Cộng Sản. Linh mục Tống Thiện Liên trở về sống tuổi già tại Việt Nam là một chọn lựa vô cùng khó khăn: “Bởi đâu và vì sao nên nỗi…”.

Linh mục Chánh xứ Phạm Ngọc Minh rất ngạc nhiên, tất cả những gì xảy ra của các giáo dân từ Trung Tâm Truyền giáo Thánh Giuse về tham gia và đóng góp cho Giáo xứ Thánh Phêrô. Cha Tống Thiện Liên đã biết rất rõ và Cha Liên còn cho biết  thường xuyên được thông báo đầy đủ của những “người anh em” , ngay cả trong những việc của Giáo xứ mà Cha Minh chưa biết bao giờ. Đặc biệt Cha Liên lưu tâm và nhắc đến việc tậu mãi Trung Tâm Truyền Giáo Thánh Giuse. Những người liên quan đến sở hữu bất động sản này trước đây hiệp ý với Cha Tống Thiện Liên cùng có ý nguyện dâng tất cả số tiền tạo mãi này cho Giáo xứ Thánh Phêrô. Trong những ngày gần đây, chúng tôi được nghe qua một số nguồn tin không chính thức là công việc này đã hoàn tất nhưng chưa công bố chính thức qua người trực tiếp trách nhiệm. Chúng tôi nghĩ rằng, số tiền này mang nhiều ý nghĩa: nước mắt, sự hy sinh của linh mục Tống Thiện Liên và toàn thề giáo dân trước đây của Trung tâm Truyền giáo Thánh Giuse. Số tiền phải được công khai tuyên bố một cách chi tiết và rõ ràng để cho Cha Liên cũng như những người đã hy sinh được an ủi. Lời ước nguyện cuối cùng của Cha Tống Thiện Liên là nhờ Cha Chánh Xứ Phạm Ngọc Minh chuyển lời yêu cầu xin Tòa Giám Mục Dallas viết lá thơ giới thiệu về Giáo Phận Xuân Lộc để cho Cha Liên chính thức có một chỗ nương tựa cuối đời của người linh mục. Cha Chánh xứ cũng đã hứa trước giáo dân trong Thánh lễ Chúa Nhật 11 tháng 09 vừa qua là sẽ dâng ý nguyện của linh mục Tống Thiện Liên lên Đức Ông Greg Kelly quyền đảm nhiệm Giáo Phận Dallas thay thế Đức Giám Mục Kevin Farrell đã rời Giáo phận về Tòa Thánh nhận nhiệm vụ mới trong buổi tiệc ngày 27 tháng 09 năm 2016.

Xin cùng hiệp ý  cầu nguyện cho ý nguyện cuối cùng của Linh mục Tống Thiện Liên qua lời chuyển cầu Cha Chánh xứ Phạm Ngọc Minh được toại nguyện.

Kim Dinh

Be the first to comment

Leave a Reply