KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI CAO NIÊN LÀ NIỀM TIN CUỐI CÙNG CÒN LẠI!

Thăm dò để bầu người khác hay bầu cho chính mình

Garland, TX.- Chiều Chủ Nhật, ngày 04 tháng 09 năm 2016, lúc 2 giờ chiều, tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, Hội Cao Niên Dallas đã có một buổi họp khoáng đại bầu cử Ban Tân Chấp Hành sau thời gian khủng hoảng đưa đến bế tắc và giải tán Ban Bấp Hành đương nhiệm do ông Lê Quang Sinh làm Hội Trưởng. Một sự chuẩn bị được sự đồng thuận từ trước của các Hội Viên Cao Niên, một Ủy Ban Bầu Cử đã thành lập gồm có:

-Đại diện ban bầu cử: Bà Trần Thủy Tiên

-Thư ký ban bầu cử: Ông Trần Đông

-Lập phiếu bầu cử: Ông Lương Văn Thước

-Kiểm soát danh sách hội viên: Bà Diễm Phương

-Ghi kết quả phiếu bầu cử: Ông Phạm Hiệp – Ông Nguyễn Sỹ Đạt

-Phát và thu phiếu bầu cử: Bà Lệ Hồng – Bà Huỳnh Ngọc – Bà Nancy Võ

-Điều khiển chương trình: Ông Nguyễn Nở

Chủ tọa đoàn gồm có các ông Phạm Quang Hậu, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, ông Trần Văn Chính, Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị DFW, ông Phạm Bá Vinh, Chủ nhiệm Báo Sóng Thần.

10 thành viên trong Ủy Ban bầu cử đã chấp thuận một thể thức bầu cử rất được ít tổ chức, hội đoàn nào đã áp dụng. Nguyên tắc này đã gây tranh cãi ngay trong thành phần chủ tọa đoàn là ông Phạm Bá Vinh, Bà Tuyết, Bà Lưu Hồng Phúc…Thể thức này đã được Ủy Ban Bầu Cử quyết định và một lần nữa chủ tọa đoàn đưa ra biểu quyết trong đại hội nhưng thể thức tự ứng cử và đề cử không được đồng thuận. Do đó, thể thức bầu cử vẫn được sử dụng theo quyết định của Ủy ban bầu cử. Một cuộc bầu cử không có ứng cử viên, mỗi hội viên là một ứng cử viên. Hiện diện trong hội trường là 86 người. Hội viên hợp lệ là ứng viên được bầu và có quyền bầu là 71 người. Ba người có số phiếu cao nhất là hội trưởng, hai hội phó. Với 71 ứng viên tự bầu cho mình và không bầu cho người khác thì Hội Cao Niên Dallas sẽ có tới 71 Hội Trưởng! Khuyết điểm của nguyên tắc này là số phiếu dành cho Hội trưởng không cao và sẽ không đủ uy tín để điều hành hội. Tuy nhiên, với phương thức bầu cử này thật sự là bảng lượng giá uy tín, khả năng và đạo đức người được bầu chọn. Trên mỗi lá phiếu có vẽ ra  trái tim biết tha thứ, khối óc biết phục vụ cho tập thể cao niên…Có thể mọi người sẽ bỡ ngỡ với các sinh hoạt bình thường nhưng đối với tình trạng Hội Cao Niên Dallas hiện tại thể hiện trọn vẹn ý nghĩa với chút ngậm ngùi… “Rằng đau thì thật là đau – Nghĩ ra ngậm đắng nuốt cay thế nào…”.

Kết quả cuộc bầu cử đã không làm mọi người thất vọng!

Sau đây là kết quả ghi nhận được:

1 Bà Trần Thủy Tiên: 50 phiếu

2 Phan Kiệt: 45 phiếu

3 Nguyễn Hữu Nhật: 37 phiếu

4 Lương Văn Thước: 34 phiếu

5 Nguyễn Sỹ Đạt: 27 phiếu

6 Trần Đông: 17 phiếu

7 Diễm Phương: 15 phiếu

8 Nguyễn Văn Nở: 14 phiếu

9 Phạm Văn Hiệp: 13 phiếu

10 Nancy Võ: 9 phiếu

11 Đặng Kim Dung: 7 phiếu

12 Phan Lệ Hồng: 7 phiếu

13 Đổ Xuân Hương: 5 phiếu

14 Huỳnh Ngọc: 4 phiếu

15 Nguyễn Thanh Đình: 2 phiếu

16 Huỳnh Ngọc Minh: 2 phiếu

17 Trần Susan Hui: 1 phiếu

18 Huỳnh Lan: 1 phiếu

Kết quả 3 người có số phiếu cao nhất là bà Trần Thủy Tiên: 50 phiếu/71 – Ông Phan Kiệt: 45 phiếu/71 và ông Nguyễn Hữu Nhật 37 phiếu/71 đều quá bán. Bà Trần Thủy Tiên sẽ là Tân Hội Trưởng và hai ông Phan Kiệt, Nguyễn Hữu Nhật là hai Hội Phó. Quý vị này sẽ tham khảo, hội ý mời các hội viên tham gia vào ban chấp hành. Bà Trần Thủy Tiên cho chúng tôi biết sẽ có một thông báo chính thức một ngày rất gần đây.

Buổi họp bầu cử Hội Cao Niên Dallas kết thúc vào lúc 4 giờ.

Be the first to comment

Leave a Reply