ĐẠI HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC HOA KỲ 2016

Đêm Đại Hội Liên Hoan Hành Trình Người Lính
Đêm Đại Hội Liên Hoan Hành Trình Người Lính

 

Tân Tổng Hội Trưởng gặp lại chiến hữu ngày xưa
Tân Tổng Hội Trưởng gặp lại chiến hữu ngày xưa

 

Trưởng ban Tổ Chức Trần văn Thạch và Tân THT Phạm Trung Cang
Trưởng ban Tổ Chức Trần văn Thạch và Tân THT Phạm Trung Cang

Be the first to comment

Leave a Reply