HIỆP THÔNG CÙNG GIÁO PHẬN VINH.

Chính quyền tại VN hiện nay là do Cộng Sản VN đã cướp đoạt từ tay nhân dân Việt Nam.

 

Thưa quí vị, từ năm 1945 đến nay, Cộng Sản VN luôn luôn sử  dụng cụm tử “ Cướp chính quyền” để nói về biến cố xảy ra vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội, ngày mà đảng Cộng Sản VN do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã dùng những thủ đoạn gian manh qủi quyệt để cướp đoạt lấy quyền lãnh đạo  đất nước VN.

“CƯỚP, ĂN CƯỚP” là dùng những thủ đoạn bất chính để chiếm đoạt của cải vật chất hay tinh thần của người khác. CSVN luôn luôn gọi biến cố trong ngày 19-8-1945 là “cướp chính quyền”.

Nghĩa là chính đảng CSVN đã luôn luôn tự nhận rằng họ đã dành được quyền lãnh đạo đất nước một cách bất chính vào ngày 19-8-1945.

 

Sự việc còn hèn hạ và bỉ ổi hơn nữa là vì trong biến cố này, CSVN đã cướp lấy chính quyền từ tay của toàn dân VN.

Tại vì:

Từ năm 1884, quyền cai trị đất nước VN là ở trong tay thực dân Pháp.

Vào đêm 9-3-1945, quân đội Nhật đã lật đổ chính quyền của thực dân Pháp và cướp lấy quyền cai trị nước ta.

Nhưng vào ngày 15-8-1945, Nhật Bản đã thua trận, phải đầu hàng Đồng Minh và đương nhiên mất quyền cai trị đất nước VN chúng ta.

 Do vậy, kể từ cái ngày 15-8-1945 đó, Việt Nam không còn bị bất cứ một ngoại bang nào cai trị nữa. Nghĩa là Việt Nam đã thực sự được độc lập hoàn toàn, nghĩa là chính quyền đã đương nhiên thuộc về toàn dân Việt Nam.

Nhưng ít ngày sau, trong cuộc biểu tình tự phát tại Hà Nội vào ngày 19-8-1945, Cộng Sản VN đã cướp lấy cái chính quyền non trẻ đó của toàn dân VN.

Tóm lại, chính quyền mà đảng Cộng Sản VN đang nắm giữ hiện nay là bất hợp pháp vì đã được thành lập do một hành động cướp đoạt bằng các thủ đoạn bất chính.

Chính quyền tại Việt Nam hiện nay là do Cộng Sản VN đã cướp đoạt từ tay toàn dân Việt Nam.

Cướp đoạt của người khác thì phải hoàn trả. Nếu không tự ý hoàn trả thì nạn nhân có quyền sử dụng mọi biện pháp để dành lại báu vật đã bị kẻ cướp chiếm đoạt.

Cách riêng, đối với giáo lý Công Giáo, sai lỗi nào cũng sẽ được tha thứ nếu thật lòng thống hối và quyết tâm không tái phạm nữa.

Tuy nhiên, riêng đối với tội trộm cướp – tội lỗi đức công bằng, tội phạm Điều Răn Thứ Bảy -, ngoài việc ăn năn thống hối và quyết tâm sửa đổi, để được sạch tội, đương sự còn phải hoàn trả cái mà mình đã chiếm đoạt một cách bất chính nữa.

Hơn nữa, “ Cái gì của Chúa thì trả cho Chúa. Cái gì của Cesar thì trả cho Cesar. Cái gì của Dân thì trả cho Dân”.

 

Vũ Linh Châu.

Phát biều và chịu trách nhiệm, hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên hệ tới bất cứ một tôn giáo, một nhóm hay một người nào khác.

Be the first to comment

Leave a Reply