BUỔI HỌP KHOÁNG ĐẠI HỘI CAO NIÊN DALLAS SẮP TỚI SẼ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ?

Theo thư mời họp khoáng đại ngày 13 tháng 8 năm 2016 của Hội Người Việt Cao Niên Dallas vừa được phổ biến qua điện thư và báo chí với mục đích giải quyết dứt khoát tình trạng phân hóa trầm trọng liên quan đến Hội hiện tại. Mục đíchlà tìm đến một giải pháp khả thi hàn gắn những đổ vỡ giữa cá nhân với cá nhân và giữa nhóm này với nhóm kia. Sự kiện xấu nhất mà mọi người không mong muốn là giải thể Hội.

Nhìn về quá khứ từ ngày thành lập Hội Người Việt Cao Niên Dallas với người sáng lập là ông Trần Văn Luyến đã qua đời. Chương II, Điều 5 của bàn Nội Quy của Hội ghi rõ: Mục đích của Hội Cao Niên Dallas là tạo thành mối giây liên kết giữa các hội viên với nhau, an ủi nhau về tinh thần, giúp đỡ nhau về xã hội trong tinh thần tương thân tương ái – Bảo tồn các giá trị đạo đức, phát huy văn hóa dân tộc, giúp cho các thế hệ trẻ giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam tại hải ngoại

Nhiệm kỳ hiện tại với 34 hội viên chính thức bao gồm 10 vị trong ban chấp hành cùng những người quan tâm và các cố vấn của Hội mà ông Tân Hội Trưởng đề nghị, yêu cầu đã được toàn thể hội viên đồng thuận là bà Dân biểu tiểu bang Texas Angie Chen Button, Giáo Sư Đàm Trung Pháp, ông cựu Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas Nguyễn Văn Tường, các vị cựu chủ tịch tiền nhiệm của Hội Cao Niên ông Bùi Quang Huấn, Hoàng Đình Tuân. Những vị này đã đến không vì danh và lợi. Họ đến vì mục đích cao quý của Hội Người Việt Cao Niên Dallas để hỗ trợ, giúp đỡ Hội thăng tiến. Kết quả buổi họp ngày 8 tháng 7 năm 2016 và những điện thư qua lại trên diễn đàn đã đưa Hội Cao Niên trở nên bế tắt. Theo một số người quan tâm nhận định, tình trạng Hội Cao Niên hôm nay không từ những cái checks của bà Thủ quỹ Đặng Kim Dung ký vi phạm nội quy thì ngược lại ông Hội Trưởng đã theo chân bà Thủ quỹ cũng vi phạm nội quy và đã ký một check với số tiền lớn hơn nhiều. Quyết định bãi nhiệm của ông Hội trưởng Lê Quang Sinh đã tạo thêm khoảng cách giữa ông Hội Trưởng và bà Thủ Quỹ. Theo chương VI, Điều 29 thể thức Bầu cử Ban Chấp Hành. Đại Hội đã bầu chọn danh sách đại biểu 10 người. Trong số 10 người này sẽ bầu Hội trưởng. Hội trưởng tham khảo hội viên mời 9 vị còn lại hoặc các hội viên khác vào ban chấp hành. Do đó, quyết định bãi nhiệm bà Thủ quỹ của ông Hội trưởng Lê Quang Sinh có phần vội vã đã tạo làn sóng chống đối của cá nhân bà Đặng Kim Dung và phe nhóm.

Buổi họp khoáng đại ngày 13 tháng 8 năm 2016 không hy vọng đem lại kết quả như mọi người quan tâm mong muốn mà sẽ đưa đến sự giải thể Hội Cao Niên. Hệ quả của việc ký checks của bà Thủ quỹ Đặng Kim Dung không lớn. Cô Hoàng Lan trình bày và giải thích về tài chánh trong buổi họp ngày 8 tháng 7 năm 2016 là không phù hợp phương vị của mình. Nếu còn một lý do nào tiềm ẩn khác đưa Hội Cao Niên đến tình trạng hôm nay, có thể phát xuất từ mâu thuẫn chương trình văn nghệ, hoặc tình cảm riêng tư thì thật nan giải chỉ người trong cuộc tự giải quyết mới được!

Cuộc chiến còn lại trong Hội Cao Niên là “hạ bệ” uy tín cá nhân mà không quan tâm đến sự sống còn của Hội. Buổi họp khoáng đại không cần thiết nếu những người trong ban chấp hành như ông Hội Trưởng Lê Quang Sinh, hai ông Hội Phó Nội và Ngoại Vụ, bà Thủ Quỹ đọc lại Điều 5 Nội Quy của Hội. Đặc biệt là hãy thương những vị cao niên cần có một nơi để chia sẻ và an ủi.

NVDL

Be the first to comment

Leave a Reply