LỄ GIỖ CỐ VÕ SƯ KHAI SÁNG VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO

Grand Prairie, TX.- Chiều Thứ Bảy vào lúc 1 giờ chiều ngày 9 tháng 7 năm 2016, Trung Tâm Vovinam Việt Võ Đạo Dallas-Fort Worth đã tổ chức lễ giỗ lần thứ 56 cố Võ sư Nguyễn Lộc, người khai sáng môn phái Vovinam Việt Võ Đạo tại Hội Trường thành phố Grand Prairie.

Sau phần nghi thức chào Quốc Kỳ Mỹ – Việt và một phút mặc niệm là tâm ca Việt Võ Đạo. Ông Trần Công Chánh, Điều Hợp Viên chương trình giới thiệu thành phần quan khách tham dự gồm có ông Thị Trưởng Thành phố Arlington, Các nghị viên thành phố Grand Prairie. Về phía Việt Nam gồm có các hội đoàn và các cơ quan truyền thông báo chí địa phương. Võ sư Nguyễn Tiến Hóa Trung tâm trưởng Vovinam Dallas-Fort Worth giới thiệu và sự phát triển môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Một vị võ sư đến từ xa, sáng lập môn phái và cũng chính là người con của cố Võ sư khai sáng môn phái Nguyễn Lộc, mục sư Nguyễn Quang nhắc lại lịch sử và những điểm đặc biệt về thân phụ của mình…

Diễn giả chính cho chương trình ngày lễ giỗ là Dân biểu tiểu bang TexasHubert Võ đến từ Houston. Ông nhấn mạnh đến vai trò môn phái Vovinam Việt Võ Đạo đang phát triển trên 54 quốc gia trên thế giới. Đây là một nét văn hóa đặc thù Việt Nam và niềm hãnh diện cho dân tộc. Tiếp tục chương trình là phần văn nghệ giúp vui. Lễ giỗ lần thứ 56 cố Võ sư Nguyễn Lộc kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Be the first to comment

Leave a Reply