HỘI CAO NIÊN NGƯỜI VIỆT GIA DALLAS TRƯỚC NGUY CƠ TAN RÃ.

Hội Cao Niên ra mắt Ban Tân Chấp Hành và giới thiệu Cố Vấn

Garland, TX.- Sau phiên họp ngày 8 tháng 7 năm 2016 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng Dallas, tình trạng phân hóa và chia rẽ của Hội Cao Niên Người Việt Quốc Gia Dallas ngày càng trầm trọng hơn. Nhiều ý kiến tự phát với những lời lẽ không tự chế đã làm cho nhiều người quan tâm thất vọng về những nhân vật được gọi là ban chấp hành hiện tại, đặc biệt ba nhân vật chính, trụ cột của hội: Hội Trưởng, Phó Hội Trưởng Nội Vụ và Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ.

Trong buổi họp ngày 8 tháng 7 năm 2016 đã xuất hiện hai phe phái rõ rệt. Một phe của ông Hội Trưởng và một phe nghiêng về bà thủ quỹ. Ông Hội Trưởng Lê Quang Sinh đã đặt hai ông Cố Vấn Hoàng Đình Tuân và Nguyễn Văn Tường vào tình thế khó xử khi đưa hai vị này vào vị trí chủ tọa đoàn nhưng lại không áp dụng nguyên tắc dân chủ để hai ông đủ thẩm quyền điều hành buổi họp một cách hiệu quả. Theo nội dung đưa ra được mọi người đồng ý gồm có hai phần chính liên quan đến quỹ của Hội và ông Hội trưởng sẽ trả lời lá thơ của 4 vị ký tên yêu cầu. Buổi họp đã không còn là buổi họp của một hội cao niên mà đã trở thành một cuộc đấu khẩu, chỉ trích cá nhân quên hết tình nghĩa, tuổi tác của mình. Hai ông cố vấn Hoàng Đình Tuân và Nguyễn Văn Tường bất lực. Ông Nguyễn Văn Tường xin từ chức Cố vấn và giã từ tư cách hội viên Hội Cao Niên Người Việt Quốc Gia Dallas. Nhân dịp này, ông Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ Nguyễn Văn Nở cũng một thời thân tình với ông Nguyễn Văn Tường “bồi thêm một phát súng ân huệ cuối cùng” cho chức vụ “cố vấn” mà ông gọi là “cố vấn ngang hông”. Nhưng chính ông Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ đã quên hình ảnh ngày ra mắt Hội Cao Niên Dallas vào tháng 7 năm 2015. Ông Nguyễn Văn Nở từ phía sau sân khấu đã nhìn và nghe thấy ông Tân Hội Trưởng Lê Quang Sinh yêu cầu và đề nghị các ông Bùi Quang Huấn, Hoàng Đình Tuân, Đàm Trung Pháp và Nguyễn Văn Tường nhận chức cố vấn giúp cho ông tân Hội Trưởng và Hội Cao Niên (ảnh đính kèm).

Nhìn chung cả hai ‘phe” đều không đúng và thiếu tinh thần xây dựng. Bà Thủ Quỹ và ông Hội Trưởng không theo đúng nội quy về việc sử dụng quỹ của hội theo nhận xét chung của mọi người. Bà Trần Thủy Tiên nguyên Hội phó tiền nhiệm đã chia sẻ và cho biết thêm. Số hội viên trước đây rất đông đảo lên đến 218 người. Số tiền quỹ ngày nay còn lại là từ nhiệm kỳ trước để lại mà trong số 34 hội viên hiện tại. nhiệm kỳ Hội trưởng Lê Quang Sinh chưa tham gia, chưa bao giờ là hội viên của hội. Theo ý kiến riêng của bà với tình trạng phân hóa này nên giải thể…

NVDL

Be the first to comment

Leave a Reply