SỰ THẬT BÊN TRONG HỘI CAO NIÊN NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS

Garland, TX.- Trong thời gian gần đây Hội Cao Niên Người Việt Quốc Gia Dallas theo một số dư luận bên trong lẫn bên ngoài đã gây nhiều mâu thuẫn và bất đồng. Sự việc trở nên trầm trọng hơn vào tháng 6 và bước sang tháng 7 năm 2016 với nhiều ý kiến xuất hiện trên diễn đàn. Theo một số nhận định tình trạng phân hóa và bè phái nẩy sinh từ chương trình văn nghệ trong mỗi lần tổ chức sinh nhật hàng tháng kéo theo một số hệ lụy khác đưa đến bế tắc.

Theo thông báo khẩn của ông Lê Quang Sinh, Hội Trưởng Hội Cao Niên Dallas sẽ có một buổi họp được tổ chức vào chiều Thứ Sáu lúc 5 giờ chiều ngày 8 tháng 7 năm 2016 thay thế buổi họp ngày 1 tháng 7 năm 2016 đã hủy bỏ. Mục đích của buổi họp liên quan đến hai vấn đề ngân quỹ hội và nội dung thơ của 4 thành viên là ông Phạm Hiệp, bà Phạm Liên, bà Phan Lệ Hồng và bà Nguyễn Hằng. Cả hai bên, phía ông Hội Trưởng Lê Quang Sinh và 4 người đại diện kể trên đều dựa trên nội quy để phê phán và chỉ trích. Sự thật bên trong Hội Cao Niên Người Việt Quốc Gia Dallas như thế nào sẽ được chia sẻ và phân tích tại buổi họp ngày 8 tháng 7 năm 2016. Bên nào đúng, bên nào sai cũng đều đem đến một sự mất mát và đau buồn. Một tấm gương mờ đục đối với thế hệ con cháu sau này. Kính mong mọi giải quyết trong tình hòa ái của những người đang bước vào biên giới của tử sinh.

NVDL

Be the first to comment

Leave a Reply