Cháu ruột Võ Nguyên Giáp là đương kim Giám Mục Công giáo

Đức Giám mục Nha Trang, Giu Se Võ Đức Minh

    Giám mục Võ Đức Minh, địa phận Nha Trang & Giám mục Nguyễn Như Thể, nguyên giám mục địa phận Huế, và một số linh mục đồng tế khaimạc Thánh Lễ Án Phong Chân phước cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tại Vatican. 
    Bố của ông Võ Nguyên Giáp là cụ Võ Nghiễm chịu nhiều ơn của gia đình cụ Ngô Đình Khả, bố của ông Ngô Đình Diệm.
    Ít ai để ý là cháu ruột của ông Võ Nguyên Giáp (kêu ông Giáp bằng chú) là đương kim Giám mục Công giáo ở Nha Trang, là Giám mục Giuse Võ Đức Minh.
       Thân phụ của Giám mục Võ Đức Minh là anh ruột của ông Võ Nguyên Giáp, bố mẹ  của  Giám mục  Võ Đức Minh đều theo Công giáo và cư ngụ ở miền Nam sau 1954.
   Cô ruột của giám mục Giuse Võ Đức Minh là vợ của trung tướng VNCH là ông Nguyễn Ngọc Lễ. Bà theo Công giáo và sống tại miền Nam trước 1975, qua đời tại Mỹ (bà và chồng rời Việt Nam trong biến cố 30/4/1975). Bà cô ruột này là em gái của ông Giáp lẫn bố của Giám mục Giuse Võ Đức Minh.
   Kể ra thì gia đình ông Võ Nguyên Giáp chịu ơn gia đình ông Ngô Đình Diệm nhiều. Bố ông Giáp  là  cụ  Võ Nghiễm khi bị Pháp bắt trong tù thì được ông Ngô Đình Cẩn (em trai út của cụ Diệm) giúp thăm nuôi, khi cụ Võ Nghiễm qua đời  thì  cũng  do  ông Ngô Đình Cẩn đứng ra lo việc  an táng.  Lúc cụ Võ Nghiễm còn sống thì được gia  đình  cụ  Ngô Đình Khả  mua  ruộng  vườn  giao  cho  ông  Võ Nghiễm trông coi, canh tác và nộp tô.
    Tổng Thống Ngô Đình Diệm có cháu ruột (kêu bằng cậu) làm Hồng Y Công giáo  là  Hồng y Nguyễn Văn Thuận, thì  ông Võ Nguyên Giáp cũng có cháu ruột (kêu bằng chú) làm Giám mục Công giáo là Giám mục Võ Đức Minh (đang ở Nha Trang) đã nói bên trên. Ông Giáp và ông Diệm đều ở cùng làng, cùng huyện tại Quảng Bình. Cả 2 đều nắm chừc vụ cao phía Cộng sản và phía Quốc gia.

   Chuyện thật lạ, là Giám mục Giuse Võ Đức Minh (cháu ông Giáp) cũng chính là người qua Vatican để làm chứng việc Phong Thánh cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận (cháu ông Diệm) ngày 5/7/2013.

Be the first to comment

Leave a Reply