THU HỒI SÁCH MADAM NHU VÀ ẤN PHẨM LIFE PLAZA

Theo tin của báo chí trong nước, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Sài Gòn vừa có hai văn bản đề nghị dừng phát hành và thu hồi hai quyển sách là “Madam Nhu – Quyền lực Bà Rồng” và “Life Plaza”.

Cuốn “Madam Nhu – Quyền lực Bà Rồng” do nhà xuất bản hội nhà văn kết hợp với công ty Sách Phương Nam ấn hành vào đầu năm nay.

Vào ngày 26 tháng 2 năm 2016, Cục Xuất Bản ở Hà Nội đã có công văn yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn đình chỉ cuốn sách để rà soát lại toàn bộ nội dung, chỉnh sửa một số chi tiết trong sách và bìa 4.

Theo Sở Thông tin Truyền thông thành phố thì phiên bản ‘tái bản lần 1 có sửa chữa’ của cuốn sách không thuộc đối tượng bị thu hồi.

Ấn phẩm Life Plaza của nhà xuất bản Thanh Niên bị cho là đã vi phạm về thủ tục xuất bản. Sách in ra thể hiện dạng tạp chí, in bìa không theo bản duyệt, không ghi số lượng in và phát hành khi chưa có quyết định phát hành của nhà xuất bản.

Cuốn “Madam Nhu – Quyền lực Bà Rồng” kể về cuộc đời của bà Trần Lệ Xuân, phu nhân của ông Ngô Đình Nhu, một chính trị gia và đồng thời là cố vấn chính trị cho anh ruột của mình là Tổng thống Ngô Đình Diệm của Việt Nam Cộng Hòa. Cuốn sách kể về cuộc đời bà Nhu từ năm 1924 đến 2011 và là tác phẩm của tác giả Mỹ – Monique Brinson Demery.

Be the first to comment

Leave a Reply