Họp mặt các tổ chức xã hội dân sự tại Nghệ An

Vào ngày 02.06.2016, các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) đã có cuộc gặp gỡ tại Nghệ An, để thảo luận về thực trạng và tiến trình phát triển XHDS tại Việt Nam.

Tham dự buổi gặp gỡ này có khoảng hơn 40 người, trong đó gồm diện Hội Anh Em Dân Chủ, tổ chức Con Đường Việt Nam, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, Hội Cựu Tù Nhân Thanh Niên Công Giáo, thành viên Đảng Việt Tân và các nhà hoạt động dân chủ và từ thiện khu vực Nghệ An.

Luật sư Lê Công Định diễn giả chính đã khái quát về tình trạng XHDS tại Việt Nam. Ông nhấn mạnh đến yếu tố luật pháp, và sự cần thiết của các tổ chức XHDS độc lập cho sự phát triển và năng động của đất nước. Luật sư Lê Công Định cho rằng người dân cần biết quyền lập hội được quy định trong hiến pháp Việt Nam, để tự tin sử dung quyền này.

Tham gia thảo luận và trả lời các thắc mắc về các yếu tố khác nhau của tiến trình hình thành XHDS còn có sự đóng góp của các cựu TNLT như Phạm Bá Hải, Lê Thăng Long và Thái Văn Dung, Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương.

Cưu TNLT Thái Văn Dung cho biết “…cuộc gặp mặt rất cần thiết, vì diễn ra trong bối cảnh nhà cầm quyền cộng sản nắm độc quyền quản lý và điều khiển xã hội ngày càng suy kém, bộc lộ nhiều lỗ hổng. Bên cạnh đó các XHDS chưa thực sự độc lập và có đóng góp và tiếng nói đáng kể trong việc xây dựng sự thịnh vượng quốc gia.”

Cựu TNLT Đậu Văn Dương cũng chia sẻ “…mọi người trao đổi rất nhiệt tình. Cuộc họp dù vắn gọn nhưng đã phác họa những ý chính và chuẩn bị cần thiết cho sự tiến triển sinh động của các tổ chức XHDS trong tương lai…”

Be the first to comment

Leave a Reply