Vũ Trường Swayz vô tình hay cố ý đã gây trở ngại buổi gây quỹ tân trang Parking Lot Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas.

Swayz

Dallas, TX.- Theo quyết định phiên họp ngày 17 tháng 4 năm 2016, anh Phan Ngọc Thuần được ủy nhiệm đảm trách nhiệm vụ Trưởng ban điều hành chương trình gây quỹ tân trang bãi đậu xe Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas. Anh Phan Ngọc Thuần đã đề nghị chúng tôi, Thái Hóa Lộc và bà Nguyễn Mai Anh liên lạc với Cô Chi đại diện Vũ Trường Swayz để thuê mướn địa điểm này.

Trong câu chuyện cởi mở, chúng tôi trình bày về hoàn cảnh khó khăn của Cộng Đồng Dallas về chương trình gây quỹ rất đặc biệt và cấp bách. Thời hạn cuối cùng hoàn tất bãi đậu xe theo quyết định của tòa án là ngày 15 tháng 7 năm 2016. Chương trình gây quỹ phải tổ chức trước thời điểm này. Không có tiền tân trang, trung tâm sinh hoạt Cộng Đồng sẽ đóng cửa. Cùng lúc Cô Chi cũng chia sẻ tình trạng của nhà hàng Swayz và Vũ Trường Swayz. Nhà hàng sẽ đóng cửa tuần tới và Vũ Trường chỉ có thể ký hợp đồng với khách hàng đến 31 tháng 8 năm 2016; Cùng lúc sẽ không xin gia hạn quyền bán bia rượu vào tháng 5 năm 2016.  Vũ Trường không biết đi về đâu…! Về hợp đồng với chủ đất và vụ kiện với vũ sư Hùng Lân. Chúng tôi cũng rất e ngại trường hợp xấu có xảy ra nên rất thận trọng quyết định chọn địa điểm nơi đây.

Chúng tôi yêu cầu Cô Chi được thuê Vũ trường Swayz vào Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 7 năm 2016 cho chương trình gây quỹ Cộng Đồng. Cô đồng ý và xác nhận có gì trở ngại trước ngày 31-8-2016. Về giá cả Cô Chi đồng ý giảm $1,300 còn lại số tiền ban tổ chức phải trả là $2,500.00 và ban tổ chức được phép bán nước (hoặc rượu + bia). Ban tổ chức tự lo liệu thức ăn. Chúng tôi yêu cầu Cô Chi cho chúng tôi đến ngày 5 tháng 5 đóng tiền đặt cọc (deposit) sau buổi họp chung ngày 2 tháng 5 năm 2016.

Trong buổi họp ngày 2 tháng 5 năm 2016 với sự điều hợp của anh Phan Ngọc Thuần, Trưởng ban điều hành với sự ông Phạm Quang Hậu Chủ tịch Cộng Đồng Dallas, Quản trị viên Phong, Phú, Ngọc Ánh, Jason, Bảo Vân. Ngoài ra còn có sự tham dự của bà Trần Văn Chính, ông Phan Văn Phúc, Bà Lưu Hồng Phúc, Bà Kim Dung, ông Nguyễn Sĩ Đẩu, ông Thái Hóa Lộc và ông Mai Văn Đức. Công tác bán nước và rượu bia, thành phần ca sĩ (Don Hồ, Quỳnh Như đã confirm và booked vé) được đồng thuận cùng với một số công tác khác.

Ngày 3 tháng 5 năm 2016 trên đường đi Houston lúc 3:09PM, Cô Chi gọi anh Phan Ngọc Thuần confirm. Anh Thuần xác nhận không có gì thay đổi. Chiều ngày 4-5-2016 bà Nguyễn Mai Anh, ông Mai Văn Đức và ông Thái Hóa Lộc đến vũ trường Swayz gởi tiền deposit. Tại đây, chúng tôi không gặp Cô Chi mà gặp ông Nguyễn Duy trước. Tất cả mọi việc hoàn toàn thay đổi. Ông cho biết ngày 9 tháng 7 có một buổi tiệc riêng tư có ca sĩ Việt Nam qua và có người đã giữ chỗ trước chúng tôi? Ngoài ra ông Duy còn cho chúng tôi biết là ông tiếp tục gia hạn quyền bán bia rượu. Nếu chúng tôi muốn tổ chức vẫn giá $2,500.00 nhưng không có quyền bán nước (bia + rượu). Nếu cần xác nhận những điều đã ghi lại trên đây quý vị có thể liên lạc với cô Chi hoặc ông Duy của Vũ trường Swayz.

NVDL

Be the first to comment

Leave a Reply