Chùa Đạo Quang Garland tổ chức Quốc hận 30 tháng 4

VIETV tại Chùa Đạo Quang ngày Quốc Hận 30-4

Chiều Thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2016 Chùa Đạo Quang Garland đã tổ chức Quốc hận lần thứ 41 với sự tham gia đông đảo Phật Tử và đồng hương. Tổ chức Quốc hận 30 tháng 4 đã trở thành truyền thống hằng năm dưới sự lãnh đạo của Thầy Trụ Trì Hòa Thượng Thích Tịnh Đức.

Chương trình bắt đầu 7 giờ 15 phút chiều khi ánh nắng bắt đầu dịu xuống. Sau nghi thức chào Quốc Kỳ Việt – Mỹ và phút mặc niệm, tiếp theo ban họp ca với bài hát chiến sĩ vô danh trước khi Hòa Thượng Trù Trì, đại diện ban tổ chức trình bày lý do tổ chức ngày Quốc Hận và cảm ơn sự hiện diện đóng góp của mọi người cho ngày lễ Quốc hận năm nay.

Nghi thức tôn giáo cầu siêu độ các anh hùng tử sĩ quân dân cán chính, đồng bào vượt biển, vượt biên đã bỏ mình dưới đại dương, gởi than xác nơi rừng sâu. Chương trình văn nghệ phụ diễn khơi dậy sự hào hùng của dân tộc, tất cả hướng về quê hương đang đau khổ dưới chế độ Cộng sản hiện tại. Kết thúc chương trình cùng dùng chung bữa ăn tối tại nhà sinh hoạt của Chùa. Mọi người chia tay lúc 9 giờ tối cùng ngày.

Be the first to comment

Leave a Reply