Dân Biểu Alan Lowenthal treo Quốc Kỳ VNCH tại văn phòng Quốc Hội Hoa Kỳ Để Tưởng Niệm Tháng Tư Đen

Thông tin từ văn phòng của Dân Biểu Alan Lowenthal cho biết, để tưởng niệm 41 năm ngày Sài Gòn thất thủ và chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam, Dân Biểu Lowenthal đã treo Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, bên ngoài văn phòng của ông trong Quốc Hội Hoa Kỳ, cũng như tại văn phòng địa phương ở Long Beach, Caliornia.

Quốc Kỳ VNCH được nhiều tiểu bang và thành phố tại Hoa Kỳ công nhận là “Lá Cờ Tự Do và Truyền Thống” của cộng đồng Người Việt Tự Do (Vietnamese Freedom and Heritage Flag). Lá cờ sẽ được treo bên cạnh Quốc Kỳ Hoa Kỳ và cờ Tiểu Bang California trong tuần lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, 2016. Dân Biểu Lowenthal đã phát biểu:  “Dư âm cũng như những tác động và hậu quả của cuộc chiến và ngày Sài Gòn thất thủ vẫn còn tồn đọng trong cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt tại Hoa Kỳ. Đây là thời điểm để vinh danh sự hy sinh của các tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh; để tưởng nhớ đến những mất mát to lớn của rất nhiều người; ghi nhận sự sống sót và vươn lên của hàng triệu Người Việt Tỵ Nạn; và cũng để ca ngợi đến sự đóng góp của cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt cho nước Mỹ này của chúng ta.”

Hàng triệu người tỵ nạn đã bỏ chạy khi cộng sản xâm lăng cưởng chiếm Miền Nam Việt Nam.  Đa số đã phải vượt biển ra đi và trên những con thuyền tỵ nạn đó, những thuyền nhân đã treo Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa.

“Khi những chiếc thuyền của Người Việt Tỵ Nạn đến các quốc gia, họ đã bị yêu cầu hạ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa xuống trước khi họ được phép đổ bộ vào bờ,” Dân Biểu Lowenthal đã nói.  “Đó là thời điểm vô cùng đau xót cho những người tỵ nạn khi họ đã mất hết tất cả, chỉ còn lại lá cờ vàng là biểu tượng và căn cước của những người thuyền nhân Việt Nam.  Ngày hôm nay, Người Mỹ Gốc Việt có thể tự hào treo lá cờ vàng như là một biểu tượng cho truyền thống và cho hành trình tìm Tự Do của người Việt Nam.”

Ngoài việc treo Quốc Kỳ VNCH, vào ngày Thứ Sáu, 29 tháng 4, Dân Biểu Alan Lowenthal sẽ phát biểu tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ về biến cố 30/4, và đệ trình Nghị Quyết Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, do ông và một số Dân Biểu đồng bảo trợ lên Quốc Hội Hoa Kỳ. (Đoàn Hưng)

Be the first to comment

Leave a Reply