CÁO PHÓ Cụ Ông GIUSE NGUYỄN VĂN SƯƠNG

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác và hy vọng vào Chú Kitô Phục Sinh. Gia đình chúng tôi xin

thành kính thông báo cùng quý cụ, quý ông bà, quyến thuộc và bằng hữu xa gần

Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là:

Cụ Ông GIUSE NGUYỄN VĂN SƯƠNG

Sinh ngày 11 tháng 7 năm 1925

Cựu Thiếu Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Quản Trị Trung Ương

Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương

Đã vừa hoàn tất cuộc hành trình Đức Tin Công Giáo, và về nhà Chúa vào lúc 7 giờ

45 phút sáng ngày 17 tháng 4 năm 2016 tại tư gia.

Chương trình Tang Lễ:

Thăm viếng – Cầu Nguyện từ 10:00 A.M – 8:00 P.M Thứ Tư ngày 20 tháng 4 năm

2016 tại Nhà Quàn RestLand Funeral Home, Dallas 13005 Greenville Avenue

Dallas, TX 75243.

Làm Phép Xác – Lễ Phát Tang lúc 4:00 P.M Thứ Tư  ngày 20 Tháng 4 Năm 2016

Tại Nhà Quàn Restland Funeral Home, Dallas 13005 Greenville Avenue Dallas,

TX 75243.

Thánh Lễ An Táng: Thứ Năm ngày 21 tháng 4 năm 2016 lúc  8:30 A.M  tại Nhà

Thờ  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

2121 W. Apollo Road, Garland, TX 75044.

Sau Thánh Lễ, linh cửu sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang

Restland Dallas 13005 Greenville Avenue Dallas, TX 75243.

Cáo phó này thay thế Thiệp tang

TANG GIA KÍNH BÁO

Bà Quả phụ Elizabeth Nghiêm Ngọc Phụng và  tang gia.

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU VÀ VÒNG HOA PHÂN ƯU

Be the first to comment

Leave a Reply