Ghi danh bầu cử

Chủ tịch DFWAACC Anand Krishnaswamy

Làm thẻ cử tri và ghi danh để chuẩn bị ngày bầu cử tháng 11 năm 2016

Garland, TX.- Cuộc vận động bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm nay đã tạo nhiều dư luận xôn xao với những nhân vật tranh cử và đề tài vận động tranh cử. Người dân Hoa Kỳ và ngay cả Cộng Đồng Á Châu cũng đã có nhiều suy nghĩ đi đến sự ủng hộ khác nhau. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là lá phiếu cho người mình chọn lựa.

Báo Người Việt Dallas đã gặp ông Anand Krishnaswamy, Chủ tịch Dallas-Fort Worth Asian-American Citizens Council vào sáng Thứ Bảy, ngày 2 tháng 4 năm 2016 cùng với một thiện nguyện viên giúp những những người gốc Á Châu có quốc tịch Hoa Kỳ  làm thẻ cử tri để có cơ hội ghi danh thực hiện quyền công dân của mình vào tháng 11 tới. Chúng tôi được biết chương trình hướng dẫn, giúp đỡ ghi danh của DFW/AACC thường xuyên và tiếp tục tại các siêu thị Á châu như Siếu Thị Thuận Phát tại Cali Saigon Mall, Siêu thị Hiệp Thái, Siêu Thị Hongkong từ nay cho đến ngày chấm dứt ghi danh theo luật định. Ông cho biết thêm đây là một cơ hội tạo sức mạnh tiếng nói của người Á châu không phân biệt Việt Nam hay sắc tộc khác. Chúng ta tranh cãi, bàn luận chọn ông Trump hay ông Cruz sẽ không có tác dụng và hiệu quả khi chính tay chúng ta đến thùng phiếu qua lá phiếu chính xác của mình. Ngày bầu cử còn xa nhưng chúng ta cần chuẩn bị ngay từ bây giờ. Những thắc mắc hay cần sự giúp đỡ làm thẻ cử tri và ghi danh bầu cử xin liên lạc ông Anand Krishnaswamy:

email: ak.anandkr@gmail.com hoặc số điện thoại: (214) 36-3452

Be the first to comment

Leave a Reply