Chùa Huyền Quang tổ chức gây quỹ xây dựng Thiền Đường

Hòa Thượng Thích Thiện Tâm

Dallas, TX.- Chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 03 năm 2016 tại vũ trường Swayz, Gia đình Phật tử Tu Viện Huyền Quang đã tổ chức một đêm gây quỹ xây dựng Thiền Đường rộng 7,000 sqft trong khuôn viên của Tu Viện Huyền Quang. Theo lời Hòa Thượng Viện Chủ Thích Thiện Tâm trong đạo từ chào mừng quan khách và quý Phật tử tham dự, mục đích xây dựng Thiền Viện Huyền Quang là đáp ứng nhu cầu phát triển, tạo điều kiện tu học cho Phật tử không riêng gì tại Tu Viện Huyền Quang và sẽ là nơi tụ hội của các Phật tử khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ về tu học. Chương trình bắt đầu trễ hơn theo như thông báo trong thơ mời. Sự hiện diện đông đảo ủng hộ Phật tử và đồng hương, mạnh thường quân đem lại một kết quả tương đối khả quan; mặc dù chưa có thông báo kết quả chính thức nhưng đêm gây quỹ này chưa đủ ngân khoảng để thực hiện chương trình xây dựng Thiền Đường.

Tưởng cũng cần nhắc lại Tu Viện Huyền Quang mang tên vị Tăng Thống thứ tư của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nhưng hiện nay Tu Viện này không  thuộc hệ thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Tu viện Huyền Quang trước đây cũng có chương trình xây dựng nhà Dưỡng Lão qua một vài lần gây quỹ nhưng chương trình này không biết đã đi đến đâu và cho đến bao giờ dự án này mới hoàn tất?

Be the first to comment

Leave a Reply