Vài lời với anh Ba Lực

Lần cuối cùng vợ chồng em gặp anh Ba trong buổi ra mắt sách của anh Đỗ Thông Minh tại hội trường Nhât Báo Viễn Đông Nam California. Anh được anh Đỗ Thông Minh mời trong phần giới thiệu tác giả.

Sau nhiều năm gặp lại anh đã thay đổi nhiều, già đi và tóc trên đầu anh đã đi đâu mất được thay thế bằng tóc giả. Anh niềm nỡ thân thiện mặc dù xa cách anh thật lâu từ ngày em rời khỏi Tổ Chức Phục Hưng năm 1987. Em gặp lại anh, em vẫn gọi anh tên thân thuộc ngày xưa như ngày nào Sáu Hà gọi anh trong các lần Đại Hội của Tổ Chức Phục Hưng: Anh Ba Lực.

Tổ Chức Phục Hưng ra đời ngày 23 tháng 12 năm 1978 và em gia nhập tổ chức Phục Hưng ngày 17 tháng 8 năm 1981. Anh là người em kính nể nhất không phải lúc bấy giờ anh là Chủ tịch của tổ chức này… Anh Cả, anh Ba là thành viên của Tổ Chức đầu tiên tại Dallas đã ra đi và bây giờ anh sẽ gặp lại họ. Trong thời gian sinh hoạt Tổ Chức em học ở anh nhiều kinh nghiệm trong lúc Tổ Chức Phục Hưng còn hoạt động trong điều kiện bí mật. Sự liên hệ giữa ba tổ chức cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Lực Lượng Việt Nam Tự Do (Huỳnh Lương Thiện, Đỗ Thông Minh) và Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam với tên Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Thống Nhất Việt Nam đến Đại Hội Bất Thường quyết định giữ im lặng về Mặt Trận…

Anh Ba thân kính,

Cám ơn anh Ba lúc nào cũng quý mến em cho đến ngày anh biết là anh không còn sống bao lâu nữa. Em vẫn liên tục nhận bài anh viết và chia sẻ kinh nghiệm. Anh chưa bao giờ hỏi em tại sao rời khỏi Tổ Chức Phục Hưng! Nhưng hôm nay, trước khi anh đi về cõi khác để gặp lại những “đồng chí” của anh là Anh Ba (Thái Giáo Sỹ, anh Cả Nguyễn Lê Thọ…” em muốn anh hiểu điều này. Quyết định giải thể tờ báo Diễn Đàn Thanh Niên và kết thúc Nguyệt San Ngày Về làm cho em thao thức: “Một hy sinh nhỏ để giữ lại món ăn tinh thần này không được thì làm sao làm việc lớn…” và em biết em ở lại cũng chẳng đóng góp gì cho Tổ chức.

Em cầu chúc anh thanh thản siêu thoát trong cõi vĩnh hằng

Thái Hóa Lộc

Be the first to comment

Leave a Reply