Trump Cần Phiếu Cali Để Cộng Hòa Đề Cử

SACRAMENTO, Calif.– Bầu cử sơ bộ California vào tháng 6-2016 sẽ là chiến trường dứt điểm để xem ai sẽ có đủ phiếu cử tri đoàn nhằm đoạt ngôi vị đề cử của các đảng ra tranh cử Tổng Thống — đặc biệt là với Đảng Cộng Hòa.

Các chuyên gia chính trị từ lâu đã nói rằng kết quả bầu cử hôm Thứ Ba 15-3-2016 sẽ là quyết định dứt điểm cuộc đua.

Bây giờ thì biết rằng, phải chờ tới giữa năm 2016.

Bầu cử sơ bộ California sẽ là ngày 7 tháng 6-2016.

Năm nay cũng là lần đầu tiên kể từ giữa 1980s, bầu sơ bộ Califonria có tính quan trọng như thế.

California có 172 phiếu đaị biểu (delegates) còn gọi là phiếu cử tri đoàn, chiếm 14% tổng sô1 phiếu đaạ biểu cần để lên cương vị ứng viên Tổng Thống cho phía Cộng Hòa.

Năm nay, ứng viên Cộng Hòa cần 1,237 phiếu đaị biểu để thắng sự đề cử.

Sau khi thắng ở Florida, Illinois và North Carolina hôm Thứ Ba 15-3-2016, Trump là ứng viên hàng đầu bên Cộng Hòa.

Nếu Trump thắng ở California, là đủ phiếu đaị biểu.

Hiện thời Trump đã có 662 phiếu đaị biểu, tức là 47% phiếu cần thiết.

Ted Cruz hiện theo gấn, với 408 phiếu đại biểu.

Đó là lý do California cần thiết cho Trump.

Còn Hillary Clinton là chắc thắng ở Dân Chủ rồi.

Be the first to comment

Leave a Reply