Đào Tăng Dực – Muốn đền đáp ơn tri ngộ đối với anh Trần Bình Nam

Tưởng nhớ Bình Luận Gia Trần Bình Nam

Qua đời ngày 11 tháng 3, 2016 tại California, Hoa Kỳ, thọ 84 tuổi:

Tôi gặp anh Trần Bình Nam, tức Trung Tá Hải Quân và cựu dân biểu VNCH Trần Văn Sơn, lần đầu tại Geneve, Thụy Sĩ khoảng năm 1983. Gặp lần đầu mà đã tâm đầu ý hiệp.

Sau đó tôi gia nhập Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam do anh lãnh đạo cho đến bây giờ. Gặp được anh là may mắn cho tôi vì từ đó tôi có môi trường làm việc cho đất nước với những người Việt Nam tử tế.

Đối với chúng tôi, anh không những là một người lãnh đạo mà còn là một chiến hữu luôn ân cần và giúp đỡ. Ngay cả sau khi anh không còn lãnh đạo tổ chức, chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau, trong các chiến dịch như bầu cử tự do hoặc hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp do tổ chức PHVN phát động.

Ngoài là một nhà hoạt động đấu tranh, anh còn là một bình luận gia chính trị sâu sắc và bài viết của anh phổ biến rộng rãi, góp phần vào tiến trình dân chủ hóa đất nước.

Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi, đóng góp nổi bật của anh, và bây giờ chưa được công nhận đúng mức, là đã cùng những thành viên sáng lập khác , dựng lên một tổ chức chính trị, sinh hoạt nghiêm chỉnh, theo tinh thần kỷ luật nhưng hoàn toàn dân chủ. Thể hiện cụ thể nhất là từ khi thành lập đến nay, Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam đã có 4 chủ tịch khác nhau. Chủ tịch hiện giờ là Nha Sĩ Chu Văn Cương.

Khi nghiên cứu lịch sử các tổ chức chính trị có thực lực, thông thường các nhà lãnh tụ khai sáng làm lãnh tụ cho đến khi nhắm mắt ra đi. Trong khi đó, qua những cuộc bầu cử lãnh đạo nghiêm chỉnh và dân chủ, 4 đời lãnh đạo khác nhau của Tổ Chức Phục Hưng luôn làm việc hài hòa và tương kính. Trong hoàn cảnh phôi thai của tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, biểu hiện này rất có giá trị.

Thỉnh thoảng tôi cũng thấy một vài người viết bài phê phán anh về một số vấn đề. Tôi luôn tôn trọng mọi ý kiến từ tán dương đến phê phán. Anh Trần Bình Nam dĩ nhiên không phải là một người hoàn hảo. Những người phê phán anh cũng vậy. Tuy nhiên vị trí của anh trong tâm trí của chúng tôi rất cao và chúng tôi luôn nghĩ đến anh với tấm lòng kính mến.

Muốn đền đáp ơn tri ngộ đối với anh Trần Bình Nam, điều cần làm chắc chắn là xúc tiến nhanh chóng tiến trình dân chủ hóa, hoàn tất hoài bão Phục Quốc và Hưng Quốc cho Việt Nam, là đất nước mà anh đã sinh ra, lớn lên và hy sinh cả đời để phục vụ.

Be the first to comment

Leave a Reply