Văn Tế Thiếu Tướng ĐỖ KẾ GIAI

Phủ cờ

Than ôi!

Mới vào Xuân đã thêm vì sao rụng

Tấm lòng trung nay gửi chốn phong vân

Dù bại vong vẫn danh xứng: Tử Vi Thần!

Thân viễn phố mà hồn nương cố quốc.

Nhớ xưa…

6000 ngày sa cơ vì mệnh số

Tráng sĩ hề ngẩng mặt với Cổ, Kim

Mặc bìm leo khi lỡ thời…dậu đổ

Tấm lòng thanh luôn trầm mặc nỗi niềm.

Thương thay!

Tướng trận tiền không có quân dưới  trướng

Chí dọc ngang ứ hự chốn bản doanh

40 năm! Dẫu cam tâm làm bại tướng

thân phải lìa quê mà lòng vốn không đành!

Giờ đây…

Linh phách như trầm hương vẫn hào hùng thân chiến tướng
Biệt Động Quân! Một thời lẫm liệt chốn can qua

Nay Tướng Quân đã vẹn chí trai, xong Nợ Nước, Tình Nhà

Ngôn bất tận ý! Kính Anh Linh…Thượng Hưởng!

 

HUỲNH VĂN CỦA

Be the first to comment

Leave a Reply