Ông Lê Bích giã từ đồng hương Bình Định

Cụ Ông Lê Bích

Bốn mươi mốt năm qua, tháng đầu tiên của năm Bính Thân chưa hết. Ngày 28 tháng 02 năm 2016 nhằm ngày 21 tháng Giêng Bính Thân; một tin buồn đến với Hội Ái Hữu Đồng Hương Bình Định Dallas-Fort Worth: Ông Anrê Lê Bích đã ra đi theo bước chân cựu dân biểu Trần Lộc. Ông là một trong những người đã góp công sức với trách nhiệm trong ban Cố vấn, thuộc hàng tiền bối, gầy dựng thánh đường Giáo xứ Thánh Phêrô. Các vị đó gồm có ông Nguyễn Lê Thọ, Trần Lộc, Lê Bích, Nguyễn Ngọc Lan, ngày nay đã lần lượt ra đi chỉ còn lại ông Nguyễn Ngọc Lan cũng đang trong tình trạng già yếu…

Ông Lê Bích là một người Quốc gia chống Cộng, ông không tham gia và sinh hoạt cộng đồng từ ngày định cư tại Dallas nhưng trong tâm tưởng của ông luôn luôn dứt khoát với chế độ cộng sản. Ông hiểu nhiều về con người và chế độ cộng sản. Ông gia nhập ngành công an từ ngày Đệ Nhất Cộng Hòa được thành lập năm 1954. Ông đã từng giữ chức vụ Trưởng Chi Cảnh Sát dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Ông vẫn thường tâm sự và thao thức với ước nguyện một ngày chế độ cộng sản bạo tàn phi nhân cáo chung để ông được trở lại nơi chôn nhau cắt rún, những địa danh của quê hương Bình Định dấu yêu mà nửa đời người ông đã dẫm qua. Có những lúc ông rất hăng say và nhiệt tình khi nói về quê hương đất nước. Ông chia sẻ kinh nghiệm với những người than quen về người cộng sản trong suốt 9 năm kháng chiến, bởi trong thời gian này, Bình Định nằm trong vùng Liên Khu 5 của Việt Cộng.

Kể từ ngày định cư đến nay, ông dành thời gian dành cho gia đình, bạn hữu và đức tin. Ông đã giúp đỡ và đứng ra bảo trợ nhiều người từng làm việc trong ngành cảnh sát  Quốc Gia VNCH hoặc cùng quê. Ông tạo cơ hội để các người này hội nhập cuộc sống mới. Ông cùng làm việc trong một trường học với các ông Lê Văn Quế, ông Nguyền Lê Thọ, ông Thái Giáo Sỹ là những người từng gắn bó trước đây và bây giờ đã ra người thiên cổ. Khi về hưu, ông không nề hà tuổi tác sức khỏe của chính tham gia trong ban tạo mãi Thánh Đường Giáo Xứ Phêrô. Ngày nay, Giáo xứ Thánh Phêrô khang trang xinh đẹp cũng từ nhiều bàn tay trong đó có sự đóng góp tiên khởi, tích cực của ông Lê Bích.

Ông Lê Bích đã vĩnh viễn từ giả người thân và đồng hương Bình Định lúc 10 giờ 48 phút tối Chúa Nhật, ngày 28 tháng 02 năm 2016. Thánh lễ an táng sẽ được tổ chức lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 5 tháng 03 năm 2016.

Xin quý đồng hương Bình Định và thân hữu hiệp lời cầu nguyện tiễn đưa linh hồn Cụ Anrê Lê Bích sớm về cõi Thiên Đàng.

KD

Be the first to comment

Leave a Reply