HỌP MẶT TÂN NIÊN GIA ĐÌNH PHÁO BINH VNCH DALLAS-FORT WORTH

Garland, TX.- Trưa Chủ Nhật ngày 28 tháng 02 năm 2016, Gia Đình Pháo Binh Việt Nam Cộng Hòa tổ chức buổi họp mặt tân niên tại nhà hàng Quốc Hương thành phố Garland, Texas. Chương trình khai mạc lúc 1 giờ trưa sau khi cử hành các nghi thức thường lệ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và một phút măc niệm. Ông Nguyễn Hân đại diện ban tổ chức lần lượt giới thiệu các niên trưởng là các cấp chỉ huy binh chủng Pháo Binh thuộc bốn Quân Khu và các Tiểu Khu cũng như các thân hữu tham dự. Trong phần chào mừng và chúc mừng đầu năm, ông chia sẻ lý do Gia đình Pháo Binh có buổi họp mặt đầu năm mới. Thời gian và thực tế đưa đẩy tuổi tác càng ngày càng đi xa hơn, gần gũi đến bệnh tật và gần đến ngày phải giã từ trần thế. Gặp nhau được ngày nào là niềm an ủi chung, kể cho nhau nghe kỷ niệm đã qua đi trong thời quân ngũ. Ông Nguyễn Hân cũng giới thiệu một chiến hữu Pháo Binh kể lại một “giai thoại cuộc đời trong thời tại ngũ” để mọi người gần gũi với nhau hơn. Chương trình văn nghệ do ban văn nghệ “Từ Thiện” đóng góp thật phong phú và hấp dẫn. Từ đơn ca, song ca đến họp ca và các màn vũ đẹp mắt công phu.

Tưởng cũng nhắc lại Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thật sự phát trei63n từ năm 1961. Sự thành lập Đại đội Trọng Pháo TQLC được biến đổi thành thành Pháo Đội Đại bác trang bị 8 khẩu 75 Sơn Pháo. Cùng năm Tiểu đoàn Pháo Binh TQLC thành lập với pháo đội A, B trang bị mỗi Pháo đội 8 khẩu Sơn Pháo, và Pháo đội C với 8 khẩu 105 li.

Năm 1962 tân lập 2 BCH/PBSD cho SĐ9BB và SD25BB, Tân lập Tiểu đoàn 9 Pháo binh, Tiểu đoàn 9 Súng cối cho Sư đoàn 9 Bộ binh. Tân lập Tiểu đoàn 25 Pháo binh và Tiểu đoàn 25 Súng cối cho Sư đoàn 25 Bộ binh. BCH/PBSD 9 và 2 tiểu đoàn di chuyển vào Sa Dec Quân khu 4. BCH/PBSD 25 di chuyển về Hậu Nghĩa Quân khu 3.

Năm 1964 các Tiểu đoàn Súng Cối được biến cải và được trang bị đại bác 105 ly. Như vậy mỗi Tiểu đoàn Pháo Binh được trang bị với 18 đại bác 105 ly. Danh hiệu cũng thay đổi, thí dụ PB/SD1BB có BCH/PB/SD1BB, Tiểu đoàn 11 Pháo binh, và Tiểu đoàn 12 Pháo binh.

Tháng 8 năm 1965 thành lập thêm SD10BB -> SD18BB. Pháo binh thành lập thêm một PBSD và 2 Tiểu đoàn PB 105 ly.

Tháng 12 năm 1965 thành lập Tiểu đoàn Pháo Binh Nhẩy Dù.

Giữa năm 1968 Pháo Binh TQLC thay các đại bác Sơn Pháo 75 thành đại bác 105 ly.

Tháng 8 năm 1968 thành lập Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Sư đoàn Dù, tân lập Tiểu đoàn 2 Pháo Binh Nhẩy Dù, đồng thời cải danh Tiểu đoàn Pháo Binh Nhẩy Dù thành Tiểu đoàn 1 Pháo Binh Nhẩy Dù. Tháng 10 năm 1968 Tiểu đoàn 3 Pháo Binh nhảy Dù thành lập.

Sau Tết Mậu thân, Pháo Binh Sư đoàn được tăng thêm đơn vị và số lượng pháo như sau: BCH/PB/Sư đoàn, một tiểu đoàn 155 ly, ba Tiểu đoàn 105 ly, mỗi tiểu đoàn đều trang bị 18 đại bác. Danh hiệu như sau, Thí dụ PB/SD18BB: Tiểu đoàn 180 Pháo binh (155 ly), Tiểu đoàn 181 Pháo binh (105 ly), Tiểu đoàn 182 Pháo binh (105 ly), và Tiểu đoàn 183 Pháo binh (105 ly).

 • Tiểu đoàn 34 Pháo binh sát nhập SD1BB cải danh thành Tiểu đoàn 10 Pháo Binh (155 ly)
 • Tân lập Tiểu đoàn 155 ly cho SD2BB với danh hiệu Tiểu đoàn 20 Pháo Binh
 • Tiểu đoàn 35 Pháo binh sát nhập SD5BB cải danh thành Tiểu đoàn 50 Pháo Binh (155 ly)
 • Tiểu đoàn 32 Pháo binh sát nhập SD18BB cải danh thành Tiểu đoàn 180 Pháo Binh (155 ly)
 • Tiểu đoàn 38 Pháo binh sát nhập SD25BB cải danh thành Tiểu đoàn 250 Pháo Binh (155 ly)
 • Tiểu đoàn 45 Pháo binh sát nhập SD22BB cải danh thành Tiểu đoàn 220 Pháo Binh (155 ly)
 • Tiểu đoàn 39 Pháo binh sát nhập SD23BB cải danh thành Tiểu đoàn 230 Pháo Binh (155 ly)
 • Tiểu đoàn 33 Pháo binh sát nhập SD7BB cải danh thành Tiểu đoàn 70 Pháo Binh (155 ly)
 • Tiểu đoàn 34 Pháo binh sát nhập SD9BB cải danh thành Tiểu đoàn 90 Pháo Binh (155 ly)
 • Tiểu đoàn 36 Pháo binh sát nhập SD21BB cải danh thành Tiểu đoàn 210 Pháo Binh (155 ly)

Đầu năm 1969 Tiểu đoàn 2 PBTQLC thành lập

Năm 1971 Pháo Binh thành lập 5 tiểu đoàn Pháo Binh 175 Cơ động, 3 cho QDI, 1 QD2, 1 cho QD3. Pháo binh Phòng không có 4 Tiểu đoàn.

Cuối năm 1971, Pháo binh Tiểu Khu được thành lập, phần lớn cố định tại các vị trí cạnh Quận lỵ để yểm trợ lãnh thổ hay di chuyển yểm trợ các cuộc hành quân ngắn hạn của các Tiểu khu. Mỗi Tiểu Khu có một Ban Pháo Binh Tiểu Khu, phối hợp hỏa lực yểm trợ cho Tiểu khu. Số lượng đại bác tùy thuộc nhiệm vụ và lãnh thổ của Tiểu Khu. Tổng số tất cả pháo Binh Tiểu khu là 176 Trung đội.

Đồng thời cuối 1971 Sư đoàn 3 Bộ binh được thành lập, Pháo binh lại thành lập Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Sư đoàn:

 • Tiểu đoàn 48 Pháo binh sát nhập SD3BB cải danh thành Tiểu đoàn 30 Pháo Binh (155 ly)
 • Tiểu đoàn 62 Pháo binh sát nhập SD3BB cải danh thành Tiểu đoàn 31 Pháo Binh *Tiểu đoàn 64 Pháo binh sát nhập SD3BB cải danh thành Tiểu đoàn 32 Pháo Binh
 • Tân lập Tiểu đoàn 105 ly mang danh hiệu Tiểu đoàn 33 Pháo binh.

Vì nhu cầu hành quân, Pháo binh SD3BB vừa tổ chức, vừa huấn luyện, và vừa yểm trợ hành quân. Riệng TD33PB chưa thụ huấn xong Giai Đoạn 3 Huấn luyện đơn vị đã phải sử dụng hành quận.

Tính đến tháng 4/1975 Pháo binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có:

Bộ Chỉ Huy PB/QLVNCH tại Sài Gòn

Trường Pháo binh tại Dục Mỹ Ninh Hòa.

Bốn BCH/PB Quân đoàn tại Đà Nẵng, Pleiku, Biên Hòa, và Cần Thơ.

11 BCH/PB Sư đoàn tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, An Sơn (Bình Định), Ban Mê Thuật, Long Khánh, Lai Khê, Cử Chi, Mỹ Tho, Sa Déc, Sóc Trang. Hậu cứ của PB Nhẩy Dù và Thủy Quân Lục Chiến tại Sài Gòn. Mỗi Pháo Binh Sư đoàn có một Tiểu đoàn PB 155 ly, 3 tiểu Đoàn PB 105 ly. Các PB/SD Dù và Thủy Quân Lục Chiến không có 155 ly. 176 Trung đội Pháo Binh Lãnh thổ (352 khẩu đại bác, tương đương với 20 Tiểu đoàn Pháo Binh).

Chương trình họp mặt tân Niên Gia đình Pháo Bình VNCH Dallas-Fort Worth kết thúc vào buồi chiều cùng ngày.

NVDL

Be the first to comment

Leave a Reply