Dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ Cây Mùa Xuân Dân Chủ 2016

Hòa Thượng Thích Tịnh Đức và Dân biểu Hubert Võ trước giờ khai mạc

Garland, TX.- Cũng theo thông lệ từ nhiều năm qua, cứ mỗi độ xuân về một số anh em trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas-Fort Worth và vùng phụ cận tổ chức một buổi dạ tiệc, văn nghệ nhằm mục đích gây quỹ giúp gia đình an hem dân chủ đang bị tù cộng sản. Những buổi tổ chức những năm trước đây được luật sư Nguyễn Xuân Phước hỗ trợ hết mình và thường là người đứng đầu trong các lần tổ chức. Năm nay, chương trình này do Bác sĩ Nguyễn Văn Hào, ông Lê Thành Có và ông Phan Đình Minh trực tiếp nhận trách nhiệm buổi tổ chức.

Chương trình bắt đầu trễ gần hai giờ theo như thư mời được phổ biến vì người đến tham dự vẫn còn thưa thớt. Không khí thật sự lắng xuống cho đến khi Hòa Thượng Thích Tịnh Đức và Sư Chánh Niệm hiên diện. Sau khi cử hành nghi thức thường lệ, xướng ngôn viên đài 1600AM Quang Hưng mời Hòa Thượng Thích Tịnh Đức và Sư Chánh Niệm cầu nguyện cho đất nước sớm được tự do dân chủ.

Tiếp theo chương trình là phần trình bày của Dân biểu Hubert Võ đến từ thành phố Houston về tình hình đất nước trước họa xâm lăng của Trung Cộng. Đất nước dưới chế độ Cộng sản đã mất tiềm năng chiến đấu, tạo một xã hội băng hoại. Trong bối cảnh đó, những người dân yêu nước chính là những nhà đấu tranh dân chủ  đòi hỏi dân chủ hóa đất nước, chống Trung Cộng xâm lược lại bị đàn áp, cầm tù. Ông cũng nhắc lại một số thành quả mà ông đã đạt được như vận động vinh danh lá cờ vàng, tranh đấu quyền lợi của ngư phủ. Ông kếu gọi mọi người tham gia bầu phiếu để tạo thế mạnh trong dòng chính với đất nước tạm dung.

Chương trình văn nghệ giúp vui do các ca sĩ từ thành phố Houston và địa phương đóng góp chủ đề hướng về mùa xuân và quê hương. Theo kết quả sơ khởi cho biết số tiền ban tổ chức nhận được sau khi khấu trừ phần chi phí là $7,100.00.  Buổi dạ tiệc và văn nghệ gây quỹ Cây Mùa Xuân Dân Chủ 2016 chấm dứt lúc 12 giờ đêm cùng ngày.

Be the first to comment

Leave a Reply