Tổ chức cộng đồng có còn cần thiết không?

Tổ chức cộng đồng có còn cần thiết không?

Thái Hóa Lộc

Sự thắc mắc và suy tư của anh Trần Lộc nguyên Chủ Nhiệm Tuần Báo Việt Nam Weekly, một trong số các tờ báo phát hành kỳ cựu trước đây tại địa phương Dallas-Fort Worth về cộng đồng: “Tổ chức cộng đồng có còn cần thiết nữa không?”. Tôi không ngạc nhiên về sự quan tâm tâm này anh. Sinh hoạt với báo chí trong một thời gian khá lâu, ngày nay anh đã chuyển nghề. Nghề nghiệp hiện tại của anh là gần gũi giữa biên giới sự sống và chết của cõi đời vô thường thế nhân. Anh đã tham gia sinh hoạt cộng đồng trong hai vị trí khác nhau: một người làm báo và một người đại diện nhà quàn. Cả hai công việc luôn luôn cần có sự giao tiếp cộng đồng. Anh đã tìm hiểu và có cái nhìn tích cực hơn về cộng đồng khi đưa ra thắc mắc này…

Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas được chính thức hoạt động như một tư cách pháp nhân từ năm 1984 với số nhân sự đông đảo và những cá nhân tích cực đóng góp. Ba mươi mốt năm sau, con số nhân sự tham gia trực tiếp vào tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia đếm không đủ trên bàn tay. Hội Đồng Quản Trị còn lại 3 người, mỗi người đi mỗi hướng. Nếu không bổ sung và điền khuyết nhân sự trong giai đoạn hấp hối này Cộng Đồng Người Việt Dallas sẽ là một tổ chức cộng đồng chết. Ai là người chịu trách nhiệm? Ông Chủ tịch Phạm Quang Hậu, Cô Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Ánh hay bà Thủ quỹ Nguyễn Thị Bảo Vân? Với cách nhìn khách quan mọi người cảm thấy được tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas không còn cần thiết nữa như sự quan tâm của anh Trần Lộc.

Theo nhận xét cá nhân, hầu hết các tổ chức người Việt tôi tiếp xúc trong hơn chục năm qua gặp nhiều trắc trở là do thiếu nhân sự với khả năng phù hợp để thực hiện chương trình dự trù. Trong hơn 30 năm qua, các tổ chức Cộng Đồng người Việt trên toàn quốc Hoa Kỳ thực sự chỉ có lượng mà thiếu phẩm. Các tổ chức đều có những chương trình lớn lao nhưng trên thực tế kết quả rất khiêm nhường. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, các tổ chức không thành công đều phạm lỗi lầm là thực hiện chương trình trước khi có nhân sự với khả năng phù hợp, nghĩa là “đặt cái cày trước con trâu.”. Vào cuối năm vừa qua hai tổ chức là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đều có Đại Hội để phát triển tổ chức. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên bang Hoa Kỳ có 45 tổ chức cộng đồng thành viên và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ có 16 tổ chức Cộng Đồng tham gia. Nhân sự từ đâu ra để thực hiện những chương trình lớn lao mà thực chất chỉ là ước mơ!”. Cũng may là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas không có mặt trong hai tổ chức này!

Từ suy nghĩ trên, chúng tôi thấy rằng muốn phát triển một tổ chức nhất thiết phải huy động được nhân sự có khả năng, và nếu không tìm đâu ra thì phải đổ công đào tạo tìm kiếm, trước khi thực hiện bất kỳ một dự án nào. Làm ngược lại, như tình trạng của phần lớn các tổ chức trong cộng đồng, thì sẽ khó tránh bị sa lầy. Mỗi khi kế hoạch đã đề ra rồi thì, vì thiếu nhân sự có khả năng, cả tổ chức sẽ lao đao lận đận để chống đỡ cho  nên không còn năng lực và thời gian để đầu tư vào việc khác. Đó là tự đưa mình vào một vòng lẩn quẩn mà sẽ rất khó thoát ra khỏi.

Muốn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas thoát khỏi cơn hấp hối, ông Chủ tịch Phạm Quang Hậu phải có bản lãnh làm đầu tàu cho quyết định bổ sung nhân sự vừa qua. Ông cần chú tâm và cương quyết bảo vệ thành phần nhân sự mới để không bị lôi kéo vào các phe phái cực đoan khác. Ông Chủ tịch Phạm Quang Hậu cần đặt ưu tiên kế hoạch dự trù, đẩy lùi một bước để tiến hai ba bước vững chắc. Quyết định này đòi hỏi ông Chủ tịch Hậu phải quyết tâm và có bản lãnh để không bị chi phối bởi áp lực bên ngoài hay từ nội bộ.

Trở lại ưu tư của anh Trần Lộc về sự cần thiết sự hiện diện tổ chức cộng đồng hay không? Trong ý nghĩ sâu xa của người Việt tỵ nạn không ai có thể trả lời không. Cộng đồng như cái phao của người chết đuối trên biển cả, nơi tìm về của những người cùng nguồn gốc, và những thao thức giống nhau. Với ý thức trách nhiệm rõ ràng, xây dựng cộng đồng là bổn phận chứ không thể ý niệm tiêu cực mà chúng ta vẫn thường nghe nói của những người đã và tham gia sinh hoạt cộng đồng “ăn cơm nhà vác ngà voi” – Vui thì đến và buồn thì rút lui! Chính vì quan niệm này mà ngày nay Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas mới bi thảm, kẻ ra người vô không khác gì cảnh chợ chiều! Phải làm sống lại cộng đồng để không làm mất danh dự người Việt tại địa phương, Cộng Đồng Người Việt Dallas phải được xây dựng và phát triển theo đề nghị sau đây:

Tính tập thể:

Các thành viên tham gia cộng đồng sẵn sàng cống hiến lợi ích của cá nhân cho lợi ích cộng đồng (mức độ rộng lượng, sự khiêm nhường cá nhân, lòng tự hào tập thể, sự hỗ trợ lẫn nhau, sự trung thành, sự quan tâm). Khi một cộng đồng phát triển tính tập thể, năng lực cũng sẽ phát triển.

Hệ giá trị chung:

Các thành viên tham gia trong cộng đồng chia sẻ chung một hệ giá trị, đặc biệt là niềm tin rằng họ thuộc về một thực thể chung vượt lên trên lợi ích của các cá thể tồn tại trong đó. Cộng đồng càng có nhiều cái chung, chẳng hạn như sự am hiểu và dung hòa các giá trị và thái độ sống, cộng đồng sẽ càng mạnh.

Sự tự tin:

Sự tự tin của toàn thể cộng đồng được thể hiện qua các cá nhân như thế nào? Chẳng hạn như sự tin rằng cộng đồng có thể làm được những điều cần thiết chung cho tập thể. Đó là những thái độ tích cực, sự sẵn sằng, tự động viên, sự đam mê, lạc quan, và tự chủ chứ không phải thái độ phụ thuộc, sẵn sàng tranh đấu vì quyền lợi của cộng đồng chứ không phải sự thờ ơ và tư lợi. Sự gia tăng sức mạnh cộng đồng có nghĩa là gia tăng sự tự tin.

Sự tham gia:

Mức độ hiệu qủa của việc thúc đẩy cộng đồng (động viên, đào tạo quản lý, nâng cao nhận thức) như thế nào? Các nguồn lực trong và ngoài cộng đồng là thử thách cộng đồng trở nên mạnh hơn? Sự tham gia của cá nhân, đoàn thể, hiệp hội sẽ giúp cho cộng đồng  mạnh. Khi một cộng đồng có nhiều nguồn thúc đẩy, nó sẽ có nhiều sức mạnh.

Hệ thống các mối quan hệ:

Nguồn gốc của sức mạnh cộng đồng không chỉ đến từ những gì thành viên trong cộng đồng biết mà còn từ những ai các thành viên này biết. (Người ta vẫn nói đùa rằng được để được tuyển dụng, bạn không chỉ cần biết làm gì mà còn cần biết những người cần biết). Mức độ các thành viên cộng đồng đặc biệt là các nhà lãnh đạo phải có những mối liên kết hữu ích dù đã được biết đến hay dưới dạng tiềm năng tốn tại trong và cả với bên ngoài cộng đồng. Hệ thống đó càng hiệu quả, cộng đồng càng mạnh.

Sự tổ chức:

Mức độ mà các thành viên cộng đồng tự nhìn nhận mình như là một mắt xích trong toàn thể cộng đồng (đối lập với tập hợp một nhóm cá thể), bao gồm sự thống nhất về tổ chức, cấu trúc, tiến trình, quá trình ra quyết sách, hiệu quả, phân công và các chức năng vai trò bổ sung. Càng được tổ chức hiệu quả, năng lực cộng đồng càng tăng.

Kỷ năng:

Khả năng thể hiện bởi từ các cá nhân, đóng góp cho sự tổ chức cộng đồng và khả năng đạt được những gì mà cộng đồng muốn. Đó là  kỷ năng tổ chức, quản lý động viên. Cộng đồng càng đạt được và sử dụng được nhiều kỷ năng, cộng đồng đó càng trở nên mạnh hơn.

Sự tin cậy:

Mức độ các thành viên cộng đồng tin cậy lẫn nhau, đặc biệt là thành viên trong Hội Đồng Quản Trị. Điều này phản ánh mức độ thống nhất trong cộng đồng (sự trung thực, sự tín nhiệm, sự cởi mở, sự minh bạch, sự tin tưởng). Sự tin cậy càng cao cộng đồng càng mạnh.

Chúng tôi mong những suy nghĩ riêng về sự quan tâm đến cộng đồng. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas có quyết tâm thay đổi hay không cần có một thời gian để chuyển mình từ bóng tối qua ánh sáng. Trách nhiệm này không thuộc về ai mà của tất cả đồng hương Việt Nam tại Dallas và vùng phụ cận.

 

Be the first to comment

Leave a Reply