Lee’s Sandwiches Dallas mở rộng vòng tay với người nghèo đói tại địa phương

Lee’s Sandwiches Dallas mở rộng vòng tay với người nghèo đói tại địa phương

Garland, X.- Trưa Thứ Tư ngày 6 tháng 01 năm 2016, Food Bank vùng North Texas đến Lee’s Sanwiches Dallas tiếp nhận 1,688 pounds thực phẩm đồ hộp để giúp 1,407 bữa ăn đến các trẻ em,  các vị cao niên và gia đình của họ trong vùng North Texas. Ngay sau đó, Food Bank vùng North Texas đã có thư cảm ơn và chúc mừng đến Lee’s Sandwiches với nội dung nguyên văn như sau:

Doyle Carnahan <DoyleC@ntfb.org>
Date: January 7, 2016 at 8:02:28 AM CST
Subject: Thank You and Congratulations from the North Texas Food Bank!

Hello Kim

Congratulations, to Lee’s Sandwiches, on a successful canned food drive! Your food drive raised a total of 1,688 pounds which will provide access to 1,407 meals for chronically hungry children, families and seniors in need in North Texas!

We would like to extend our heartfelt gratitude for your efforts. Your participation and hard work in the struggle against hunger is commendable and greatly appreciated by more people than you may ever know. If you, or anyone you know, should want to find other ways to continue in the fight against hunger, please feel free to click on the following Volunteer Opportunities link.

You may also find some fun and exciting ways to help in the fight against hunger by clicking on the following  Calendar of Events and Campaigns link.

It is always a humble pleasure to work with such dedicated individuals in pursuit of solving the far too urgent problem of hunger in our communities. Your concern and hard work is greatly appreciated by more people than you may ever know.

I look forward to staying in touch and working with you in the future to continue the fight against hunger in our community.

Please feel free to contact me with any questions or comments

Thank You,
doylec@ntfb.org
 214-270-1996

Trong cuộc tiếp xúc riêng với cô Kim chủ nhân của Lee’s Sandwiches Dallas về nguyên nhân cô thực hiện chương trình này. Cô cho chúng tôi biết như sau: “Là người tỵ nạn gia đình chúng tôi cám ơn đất nước và nhân dân Hoa Kỳ đã cưu mang từ những ngày đầu định cư. Những khó khăn thử thách mà tất cả chúng ta đã trải qua. Gần 40 năm cá nhân tôi cũng như Lee’s Sanwiches lần đầu tiên thực hiện chương trình giúp những người thiếu ăn chung quanh chúng ta, họ là cư dân Hoa Kỳ sống trong vùng Bắc Texas, họ cũng đang thiếu ăn. Ngân hàng Thực Phẩm (Food Bank) là cơ quan đã kêu gọi sự tiếp tay của mọi người giúp đỡ các trẻ em, những người cao niên những lon thực phẩm đồ hộp còn thời hạn để họ tiếp tế cung cấp cho những người thiếu may mắn này. Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ thấy cộng đồng Việt Nam kêu gọi sự đóng góp để chuyển về Việt Nam. Nước Mỹ giàu nhưng nhiều người dân Mỹ còn nghèo và thiếu ăn; do đó mới có cơ quan từ thiện là Food Bank. Chúng tôi biết khi khởi xướng chương trình này xuất phát từ tấm lòng. Chúng tôi nhận được sự khuyến khích và tiếp tay của mọi người. Một con én không thể làm mùa xuân nhưng nếu chúng ta cùng có ý niệm chung, chương trình này thể hiện sự biết ơn với nhân dân Hoa Kỳ và đồng cảm với người nghèo khó. Mùa Đông năm nay, những người đón nhận thực phẩm của chúng ta sẽ được ấm áp hơn…”

Be the first to comment

Leave a Reply