Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas đang bước qua giai đoạn thử thách

Ông Phạm Quang Hậu phân phối tài liệu trong buổi họp

Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas đang bước qua giai đoạn thử thách

Garland, TX.- Chiều Thứ Hai ngày 14 tháng 12 năm 2015 qua thơ mời của ông Chủ tịch Phạm Quang Hậu một buổi họp định kỳ với nhiều đề mục quan trọng liên quan đến tài chánh, nhân sự, điều hành và chương trình sinh hoạt sắp tới.

Buổi họp bắt đầu lúc 6 giờ 30 với thành phần tham dự của ông Chủ tịch Phạm Quang Hậu, Phó Chủ tịch Cô Nguyễn Ngọc Ánh, Thủ Quỹ Bà Nguyễn Bảo Vân (trong Hội Đồng Quản Trị), Cố Vấn ông Nguyễn Văn Tường, bà Lê Lam Ngọc, ông Đàm Trung Pháp (conference call on phone), các giám sát viên: Lê Quang Sinh, Jason Lý, Lâm Phú, Hoàng Gia Phong. Về báo chí truyền thông có ông Mai Văn Đức (Bút Việt News), ông Thái Hóa Lộc (Người Việt Dallas) và ông Phạm Bá Vinh (báo Sóng Thần) – Bà Nguyễn Mai Anh là một thành viên đã từng  sinh hoạt với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas…

Các Quản Trị Viên Nguyễn Việt Thúy (Phó Chủ tịch Ngoại Vụ), Nguyễn Thiện (Tổng Thư Ký), Nguyễn Trang Đài (Quản Trị Viên), Nguyễn Hoàng Khanh (Quản Trị Viên) đã vắng mặt 6 tháng trong các sinh hoạt cộng đồng cũng như không hồi đáp điện thư của ông Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị về ý định có tiếp tục tham gia sinh hoạt cộng đồng trong Hội Đồng Quản Trị hạn chót ngày 4 tháng 12 năm 2015. Do đó được xem như đã từ chối tham gia vào Hội Đồng Quản Trị. Chiếu theo Nội Qui về điền khuyết Quản Trị Viên với đa số phiếu tuyệt đối (5 phiếu gồm 3 phiếu của Hội Đồng Cố Vấn và 2 phiếu HĐQT) đã điền khuyết 3 Giám sát Viên: Jason Lý, Lâm Phú và Hoàng Gia Phong. Còn về mặt điều hành cần điều chỉnh theo một nguyên tắc rõ ràng hơn trong thời gian qua gây nhiều bất đồng và hiểu lầm làm mất đoàn kết. Một số đề mục trong chương trình sinh hoạt sắp tới là phát quà Giáng Sinh, tổ chức Tết Nguyên Đán và gây quỹ cộng đồng.  Trong dịp này, chương trình tu chỉnh Nội qui cũng đã đề cập tới nhưng đã tạo nhiều mâu thuẫn và hiểu lầm được làm rõ hơn trong buổi họp của ban tu chính Nội qui ngày 16 tháng 12 năm 2015 với sự hiện diện và tham gia đầy đủ thành viên trong ban tu chính.

Theo thơ mời của ông Chủ tịch Phạm Quang Hậu đã chuyển đến các cơ quan truyền thanh, báo chí gồm có Bút Việt News, Á Châu Thới Báo, Người Việt Dallas, Trẻ Magazine, Kiến Thức Magazine, Sóng Thần, Thời Báo, Saigon Nhỏ, Đài Saigon Dallas 1600AM, đài Việt Dallas Radio, đài VAE ngày 24 tháng 11 năm 2015. Báo Người Việt Dallas đề nghị tự nguyện dành một section để in lại Nội qui cũ và bản dự thảo tu chính Nội qui; tuy nhiên qua sự đồng thuận của ban tu chính cả hai Nội qui cũ và dự thảo Nội qui tu chính phải sử dụng PDF. Về mặt kỹ thuật, Người Việt Dallas không thể thực hiện được và đã thông báo cho ông Chủ tịch Phạm Quang Hậu. Ngày 14-12, theo chương trình của ban tu chính là thời hạn chót tham khảo ý kiến và góp ý về dự thảo ban tu chính Nội qui. Trong thơ mời tham gia tìm hiểu và góp ý của ông Chủ tịch Phạm Quang Hậu đã chuyền đến các cơ quan truyền thông báo chí. Riêng báo Người Việt Dallas đăng thơ này vào trang 3A, số báo ra ngày 4 tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên theo ý kiến của bà Nguyễn Bảo Vân và một số người quan tâm về bản dự thảo tu chính Nội qui, ban tu chính quyết định thời gian tham khảo và góp ý sẽ gia hạn đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2015. Đồng hương có thể đến Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng số 3221 Belline Road, Garland, TX 75044 tìm đọc tài liệu được để sẵn hoặc có thể vào website: http://nq2015.blogspot.com.

NVDL

Be the first to comment

Leave a Reply