VAMAS chuẩn bị tổ chức Đại hội và Khánh thành hội trường

Hội trường mới tân trang của hội VAMAS

Garland, TX.- Sau 7 tháng không có những buổi họp sinh hoạt thường lệ như trước vì hội trường Hội Người Việt Tương Trợ và Phục vụ (VAMAS) đang trong tình trạng sửa chữa tân trang. Tuy nhiên năm hết, Tết đến một vài chương trình cấp bách cần phải thực hiện, đặc biệt tổ chức ngày Đại hội họp mặt và chuẩn bị khánh thành hội trường sắp hoàn tất.

Ban Điều Hành Hội Người Việt Tương Trợ và Phục Vụ đã tổ chức buổi họp đầu tiên sau 7 tháng gián đoạn phía nhà ăn của hội vào lúc 11 giờ sáng hủ Nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2015. Số hội viên tham dự đông đảo không đủ chỗ cho mọi người. Ông Hoàng Gia Đích Hội trưởng VAMAS tha thiết kêu gọi sự ủng hộ chương trình xổ số gây quỹ đã phải dời lại trong dịp tổ chức GALA của hội. Chương trình mua vé ủng hộ cho ngày đại hội 16-1-2016 mỗi vé là $35.00. Một số ý kiến và những lý do chủ quan thiếu tích cực vẫn là nỗi lo lắng của ban tổ chức.

Hội Người Việt Tương Trợ và Phục Vụ  hoạt động trên 13 năm là một Tổ Chức Thiện Nguyện và Bất Vụ Lợi, được tổ chức tại thành phố Garland, thuộc tiểu ban Texas.. Hoạt Động của Hội nhằm phục vụ cho Cộng Đồng người Hoa Kỳ gốc Châu Á và được tập trung trong 4 sinh hoạt chính: Văn Hóa Giáo Dục ( người lớn và trẻ em ); Y Tế Cộng Đồng- Bảo vệ Sức Khỏe  ( tổ chức với Hội VHPA of North TX. ); Sinh Hoạt Cao Niên  và Hoạt Động Xã Hội.
Tất cả chi phí hoạt động được cung cấp, bảo trợ từ các CƠ SỞ THƯƠNG MẠI TƯ NHÂN, CÁ NHÂN; CŨNG NHƯ TẤT CẢ CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC ĐỀU THIỆN NGUYỆN.
Hầu hết các chương trình Sinh Hoạt, Phục Vụ đều được MIỄN PHÍ HOẶC CHỈ TRẢ MỘT PHẦN NHỎ. CÁC HỘI ĐOÀN BẠN CÙNG PHỤC VỤ VỚI HỘI VAMAS: Hội Y NHA DƯỢC, North Texas. Asian Women Health Outreach Project, Phòng An Sinh Xã Hội thuộc  N. Texas.

Những người phục vụ trong Hội VAMAS hoàn toàn tự nguyện không nhận bất cứ một thù lao nào. Một số thắc mắc từ suy nghĩ riêng tư về sự điều hành của hội như quỹ điều hành, tiền Tương tế, thực phẩm PAN; mặc dù được giải thích nhiều lần ngay từ lúc đầu nộp đơn gia nhập nhưng thiểu số chưa nhận định một cách rõ ràng về trách nhiệm hội viên. Sự phát triển của hội đồng hành với tinh thần trách nhiệm. Mua vé xổ số xây dựng cơ sở và cũng như mua vé tham dự GALA của hội là trách nhiệm của toàn thể hội viên. Hội VAMAS cần được nuôi dưỡng bởi những người hội viên có trách nhiệm và tấm lòng lòng với tha nhân…

 

Be the first to comment

Leave a Reply